Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Nye oversvømmelseskort skal hjælpe udsatte kommuner

Miljø- og Fødevareministeriet
Vådområde

Stigende vandstand i havet og hyppigere, ekstreme stormfloder med store tab og skader til følge. Flere skybrud og flere oversvømmelser fra vandløb. Det er advarslen i klimaprognoserne. 14 områder i Danmark er særligt udsatte og har særlig høj risiko for oversvømmelse. Det stiller store krav til planlægningen hos de 27 kommuner, hvor de 14 områder ligger.

Nu er Kystdirektoratet klar med ny kortlægning, som særligt oversvømmelsestruede kommuner kan bruge i arbejdet med at forebygge skader. F.eks. kan kommunerne bruge kortene, når de skal udlægge boligområder og industrikvarterer, så de undgår områder, hvor risikoen for oversvømmelse er stor.

"De oversvømmelser, som på det seneste har ramt flere steder i Danmark, understreger, hvor vigtig klimatilpasning er, og hvor svært det er at styre naturens kræfter. Kortlægningen er et godt udgangspunkt, når der skal tages beslutninger i de særligt udsatte kommuner. Både her og nu i forhold til at beskytte borgerne. Og på længere sigt, når der skal planlægges bedst muligt", siger miljøminister Lea Wermelin.

Kortlægningen giver kommunerne opdaterede skades- og risikokort, som viser potentielle skader og tab på bygninger, infrastruktur og landbrug ved forskellige oversvømmelsesscenarier.  Det er anden gang, at Kystdirektoratet har gennemført kortlægningen, og som noget nyt estimeres også skader på kritisk infrastruktur og skader og tab for virksomheder. De 14 områder er udpeget som særligt udsatte i forhold til oversvømmelse som led i EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Kommunal indsats sænker risiko
For Hedensted Kommune fik de første kort fra 2011 sat gang i arbejdet med en plan for risikostyring i Juelsminde, som var kommunens mest udsatte område. F.eks. blev et hul i et dige lappet, og der blev etableret faste højvandsbeskyttelser. Og det har virket. I 2011 ville 800 indbyggere blive ramt, hvis en såkaldt 100-års stormflod, hvor vandstanden når op på 1,71 meter, ramte området. Med kommunens tiltag er antallet af potentielt berørte borgere reduceret med ca. 75 procent.

"Vi anvender mobil kystbeskyttelse, indtil vi har afsluttet den borgerdrevne proces, som skal føre frem til en permanent løsning. Med kortlægningen har vi bl.a. kunnet fastslå præcist, hvor vi skal udlægge vores mobile kystbeskyttelse. Vi prioriterer, at bymidten skal kunne fungere også i tilfælde af stormflod", siger Kasper Glyngø, der er borgmester i Hedensted Kommune.

Ud over områderne med særlig risiko, er også en lang række af landets øvrige kystkommuner udfordret. Kystdirektoratet arbejder lige nu på et samlet planlægningsværktøj i forhold til risikoen for oversvømmelse og erosion i hele landet. Det nye værktøj, som ventes klar ved årets udgang, omfatter alle kystkommuner og indeholder foruden risikokortlægning også vejledende forslag til strategier og konkrete løsningsforslag for hele landet frem til 2120. 

LÆS MERE HOS MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET

Fakta:

  • Som led i EU’s oversvømmelsesdirektiv er der udpeget 14 områder i Danmark med væsentlig risiko for oversvømmelse. Udpegningen berører samlet 27 kommuner.
  • De udpegede kommuner er forpligtede til reducere oversvømmelsesrisikoen og lave risikostyringsplaner, som skal ligge klar inden udgangen af 2021. Sammen med den nye kortlægning får kommunerne en ny vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner.
  • Risikostyringsplanerne fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. De bruges til at forebygge og håndtere udfordringer i forhold til oversvømmelser nu og fremadrettet i forbindelse med klimaforandringerne. 
  • Den nye kortlægning fra Kystdirektoratet viser fare, skade og risiko for de 14 områder, hvor risiko for og konsekvenser af oversvømmelse er særligt stor. Det er op til kommunerne i de berørte områder at omsætte kortlægningen til handling.
  • Se kortlægningen på Kystdirektoratets hjemmeside: https://oversvommelse.kyst.dk/

Relateret indhold