Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny grøn forskningsstrategi sætter klar retning for den grønne forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Regeringen er klar med Danmarks første grønne forskningsstrategi. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner, der bidrager mest til den grønne omstilling. En vigtig del af strategien er et tæt samspil med erhvervsliv, der skal få de nye grønne teknologier ud at virke.

Danmark skal være grønt foregangsland, og det skal forskningen hjælpe med. Inden 2030 skal vores udledning af drivhusgasser reduceres med 70 procent. Skal vi lykkes med reduktionsmålet, skal vi både ændre adfærd, modne og skalere kendte teknologier og udvikle helt nye teknologier. Ud over de massive investeringer i grøn forskning, som regeringen allerede har foretaget, siden den trådte til, kræver det en markant prioritering i de grønne teknologier, vi forsker i. Med Danmarks første grønne forskningsstrategi udpeges fire forskningsområder, såkaldte missioner, der har særligt potentiale til at hjælpe os på vej med den grønne omstilling så effektivt som muligt.

"Vi har store ambitioner for den grønne omstilling. Det kræver en målrettet forskningsindsats, som vi baner vejen for med de fire grønne missioner. Danmark har et enormt potentiale for at gå foran med et stærkt erhvervsliv og forskningsmiljøer i verdensklasse. Politisk har vi viljen til at skabe de rammer, der gør, at vi kommer i mål", siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Læs mere om strategien her.