Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny aftale skal forhindre løndumping på landevejene

Beskæftigelsesministeriet
Transport- og Boligministeriet

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotage-kørsel.  

De udenlandske vognmænd skal desuden fremover anmelde  sig i et nyt register, så danske myndigheder ved, hvem der kører cabotage-kørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.

Fremover skærpes kravene til danske vognmænd, som også skal følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få en godskørselstilladelse.

Det bliver politiet og en administrativ myndighed, som skal kontrollere, at kravene til de udenlandske vognmænd bliver overholdt. Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kr. Hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder på minimum 35.000 kr.  

I forhold til de danske transportvirksomheder er det som hidtil Færdselsstyrelsen, som foretager den administrative kontrol ved udstedelse og evt. tilbagekaldelse af kørselstilladelser. Sanktionerne overfor danske vognmænd forbliver de samme som i dag, hvor en tilladelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for den ikke er overholdt.  

Aftalen bygger på de anbefalinger, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i fællesskab har foreslået for at forhindre løndumping i transportbranchen.

Partierne er enige om at evaluere aftalen to år efter, at den er fuldt ud gennemført.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Social dumping er ødelæggende for det danske arbejdsmarked – herunder transportbranchen, hvor vi desværre har set alt for mange eksempler på udenlandske chauffører, som har kørt her i landet til horrible løn – og arbejdsvilkår. Det er helt uacceptabelt og skal stoppes. Derfor er jeg rigtig glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier har taget ansvar og sammen med regeringen nu sikrer ordentlige lønvilkår for chaufførerne, som arbejdsmarkedets parter har anbefalet i fællesskab. Nu får danske og udenlandske vognmænd og deres chauffører samme vilkår, så de kan konkurrere på lige fod. 

Transportminister Benny Engelbrecht:
 
- Regeringen arbejder utrætteligt for at sikre, at der er ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Derfor glæder det mig også, at et bredt flertal af Folketingets partier har givet håndslag på, at vi skal sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der kører i Danmark. Det er uanset, om der er tale om chauffører ansat i danske eller udenlandske virksomheder. I sidste måned blev der efter årevise forhandlinger i EU også indgået en foreløbig politisk aftale om Vejpakken. Det er en dansk sejr, som styrker arbejdsvilkårene for Europas chauffører, bekæmper social dumping og sikrer fair konkurrence for danske vognmænd. Med de to initiativer er vi altså rigtig godt på vej. 

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V): 

- Venstre har kæmpet for, at vi får sikret ordnede forhold på transportområdet på det danske arbejdsmarked. Den såkaldte Padborg-sag er fuldstændig uacceptabelt. Alle chauffører i Danmark - også udenlandske - skal arbejde under ordnede og værdige forhold. Derfor er jeg tilfreds med aftalen. Og jeg er samtidig glad for, at der er blevet lyttet til Venstres krav om, at det skal ske med respekt for den danske model og fagforeningsfriheden i Danmark.  

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF): 

- Dansk Folkeparti er glade for, at det er lykkes med aftalen at sikre, at alle overenskomster på området, der ikke afviger entydigt og væsentligt fra de retningsgivende overenskomster, også fortsat er gældende og at parterne fra berørte overenskomster bliver repræsenteret i overenskomstnævnet. 

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):

- Det er godt, og på høje tid, at hamre nogle hegnspæle i omkring det regulerede danske arbejdsmarked. SF ser næste opgave for transportbranchen, at få styr på mange chaufførernes groteske og uanstændige overnatninger i førerhuse på tilfældige parkeringspladser uden faciliteter. 

Transportordfører Henning Hyllested (EL):

- Enhedslisten har igennem mange år stået forrest i kampen mod piratkørsel og unfair konkurrence på de danske landeveje. Med denne aftale tager vi det største skridt, der nogensinde er taget i bekæmpelse af social dumping i lastbil- og bustransporten. Med aftalen bliver bremserne hugget i for lønninger på østeuropæisk niveau. Det skal være fortid i Danmark, når der køres cabotage og kombineret transport. Ligesom den helt uanstændige slaveløn på 20 kr. i timen, som de filippinske chauffører i Padborg måtte leve og køre for. Aftalen betyder også, at der nu kan speedes op på kontrollen med de udenlandske chauffører og vognmænd. Den hidtidige indsats har været mangelfuld og halvhjertet, men nu kan fagbevægelse og arbejdsgivere glæde sig over omfattende støtte fra myndighederne, så der sikres fair konkurrence på lige vilkår, baseret på ordnede løn- og arbejdsforhold for chauffører, der kører lastbil og bus i Danmark. 

Transportordfører Andreas Steenberg (RV):
 
- Desværre findes der sociale forhold for chauffører i hele EU, som er under den værdighed, som bør kendetegne Europa. Med den her aftale sikrer vi en bund på dele af det danske marked. Det er først skridt, for der skal også foretages ændringer i EU, og det skal Danmark også arbejde for. Vi er tilfredse med at denne aftale tager mere højde for foreningsfriheden i Danmark end det første oplæg. Det samarbejde takker vi Socialdemokratiet og de andre partier for. 

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):
 
- Med denne aftale forhindrer vi, at udenlandske transportfirmaer, der midlertidigt kører varetransport i Danmark, kan lave løndumping. Forhandlingerne startede allerede i sidste folketingsperiode, så det er rart at være i mål med en god aftale på et kompliceret område efter gode anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter. 

Transportordfører Niels Flemming Hansen (K):

- Vi har altid har bakket op om arbejdsmarkedets parter. Vi er glade for, at det lykkes at få forhandlet en god løsning på plads uden det monopol til 3F, der oprindelig var lagt op til. 

Beskæftigelsesordfører Mette Thiesen (NB): 

- For Nye Borgerlige er det vigtigt med ordnede forhold og foreningsfrihed, når man arbejder i Danmark. Denne aftale sikrer begge dele inden for transportområdet, og derfor ser vi frem til det videre arbejde med at udmønte aftalen. 

Ordfører for social dumping Bjørn Brandenborg (S):
 
- Jeg er glad og stolt over, at vi nu sætter ind over for social dumping på de danske veje, og at vi gør det på den danske måde, som er trepartsaftalen mellem arbejdsgivernes og lønmodtagernes hovedorganisationer og et bredt flertal i Folketinget. Den danske model viser endnu engang sit værd.

Læs aftaleteksten herunder

pdf (144 Kb)