Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
nationale test

Tryghed om kvaliteten af elevernes bedømmelsesresultater

Børne- og Undervisningsministeriet

For nyligt viste en omfattende evaluering af de nationale test fra VIVE, at resultaterne på elevniveau er relativt usikre og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen. Omvendt kan testresultaterne bruges til at sige noget om den faglige udvikling i folkeskolen overordnet set.

”De nationale test har vist sig at være for usikre på elevniveau. Elever og forældre skal føle sig sikre på de tilbagemeldinger, de får. Derfor er det fornuftigt at give skolerne frihed til ikke at gennemføre dem i år, og sammen udvikle et mere sikkert evaluerings- og bedømmelsessystem, som folk kan stole på,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

På den baggrund har partierne bag folkeskoleforliget – Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance – indgået en aftale om sammen at skabe et nyt og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, der ligesom i dag er ens over hele Danmark og omfatter alle elever på udvalgte årgange.

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem
Aftalen betyder samtidig, at de nationale test ikke sættes i bero, men gennemføres i testperioden fra den 1. marts til og med 30. april.

Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til et sådant nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som kan være udgangspunktet for videre forhandlinger.

Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem skal skabe gennemsigtighed for forældre og elever i forhold til elevens faglige standpunkt, understøtte det pædagogiske arbejde i klasseværelserne, give et styringsmæssigt indblik i skolernes faglige formåen samt et ledelsesmæssigt indblik i lærernes undervisning.

Frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem er klar, vil der være en overgangsordning:

  • For skoleåret 2019/2020 gælder, at skolerne får mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin. De 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksamenerne i 9. klasse skal dog fortsat gennemføre de nationale test. Derudover gennemfører et repræsentativt udsnit af landets klasser de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau. Skolerne vil ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.
  • For skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt system er udviklet, gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet mindre forbedringer af det eksisterende testsystem. De obligatoriske nationale test - det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende som i dag - gennemføres fra dette skoleår, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft. Forbedringerne skal gøre testene mere retvisende på elevniveau. 

Skoler, som ønsker eller skal gennemføre nationale test i dette skoleår, skal gøre det i perioden 1. marts til 30. april 2020.

LÆS MERE HOS BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET