Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Vedtaget i Folketinget

Uddannelsesloftet er revet ned

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ane Halsboe-Jørgensen stemmer i Folketingssalen

Et flertal i Folketinget har vedtaget at fjerne uddannelsesloftet, som har været med til at begrænse studerendes valg af uddannelse. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over aftalen, som vil give mere ro for studerende.

Hvert år søger omkring 90.000 unge om optagelse på en videregående uddannelse. Det kan de nu gøre med mere ro i maven. Uddannelsesloftet, som skulle begrænse antallet af dobbeltuddannelser, har påvirket studerendes mulighed for at begynde på en ny uddannelse på et tilsvarende eller et lavere niveau, når de var færdige med deres oprindelige uddannelse. Når loftet nu bliver fjernet, forsvinder den regel.

"Uddannelsesloftet har fyldt meget hos de studerende og har skabt utryghed. Alt for mange unge har taget det som et udtryk for, at de ikke må vælge forkert, og det har lagt et unødigt pres. Nu fjerner vi loftet. Jeg håber, det vil skabe mere ro og bedre trivsel", siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

De politiske partier bag aftalen er enige om, at uddannelsesloftet bliver helt afskaffet med virkning allerede fra sommeroptaget i år. Dermed vil uddannelsesloftet både blive fjernet for ansøgere, der søger optagelse i kvote 2 senest d. 15. marts og ansøgere, der søger optagelse i kvote 1 senest d. 5. juli.

Under uddannelsesloftet kunne personer med en uddannelse tage en uddannelse på et højere niveau end den, de allerede havde. Hvis man derimod ønskede at tage en videregående uddannelse på samme niveau, som den man allerede havde, skulle der først gå seks år efter afslutningen af den første videregående uddannelse.

Med afskaffelsen af uddannelsesloftet kommer studerende tilbage til de uddannelsesmuligheder, der var før 2017, hvor loftet blev indført.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der har vedtaget loven om at fjerne uddannelsesloftet.

Samtlige partier, undtagen Venstre og Konservative, stemte for.

LÆS DE NYE REGLER