Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Robotteknologi

Grøn omstilling med robotter i spidsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen besøger virksomhed

På få år har Danmark etableret en af verdens førende robotindustrier. Det giver et stærkt dansk udgangspunkt for at høste de mange grønne gevinster, som robotterne tilbyder. For eksempel vil robotteknologi og en drone i luften over et præcisionsjordbrug kunne være med til at mindske brugen af sprøjtemidler og udledningen af næringsstoffer.

Robotter giver nye, grønne muligheder og kan spille en vigtig rolle for at skabe et mere bæredygtigt Danmark.

"Vi skal udnytte, at vi har en af verdens førende robotindustrier – og samtidig være med til at sikre, at den også bidrager med den grønne omstilling. Det skal strategien hjælpe til med. Det er fantastisk, hvor mange muligheder robotteknologi giver os. For eksempel bliver robotter og droner brugt, når vindmøller skal vedligeholdes eller repareres. Det forkorter den tid, hvor møllen står stille og ikke producerer energi. Det sænker omkostningerne og øger effektiviteten af den vedvarende energiproduktion i Danmark – og resten af verden", siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen besøger virksomhed

Stort potentiale i Danmark
Den nationale robotstrategi på uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet sætter fokus på, at Danmark realiserer de store potentialer, der er i robotter. Strategien indeholder 11 fokusområder, der skal give gode uddannelses-, forsknings- og innovationspolitiske rammer for udvikling og brug af robotteknologierne i Danmark.

Som led i den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020 besluttede samtlige partier i Folketinget at løfte de offentlige investeringer i grøn forskning, udvikling og demonstration med 1 mia. kr. i 2020. Det gælder blandt andet robot- og droneteknologisk forskning, der kan fremme den grønne omstilling.

"Det er netop ved at få vores grønne forskning til at rykke for alvor, at vi har en chance for at nå vores klimamål. Ikke mindst de grønne teknologier spiller en helt afgørende rolle for vores grønne omstilling. Og robot- og droneteknologien går på mange måder foran med både et kæmpe potentiale og et højt ambitionsniveau”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Robotter kan hjælpe virksomheder
Udover at kunne bidrage positivt til den grønne omstilling kan robotter hjælpe mange danske virksomheder, for eksempel ved at gøre deres produktion mere effektiv og med færre nedslidende løft.

"Jeg glæder mig over, at vi i Danmark er blandt de førende i verden i udvikling af robotter og robotteknologi. Der er også rigtig gode erhvervsmuligheder i, at danske virksomheder i større grad anvender robotter. Det kan gavne fremtidens vækst og arbejdspladser i hele landet. I dag anvender cirka en tredjedel af danske industrivirksomheder robotter, men jeg tror, at der er et uudnyttet potentiale, også hos nogle af de små- og mellemstore virksomheder. Som et første skridt undersøger vi i øjeblikket, hvilke barrierer der kan være for brugen af robotter, så vi kan få mere viden om behovet for eventuelle erhvervspolitiske tiltag", siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Dansk robotindustri består af virksomheder fordelt over hele landet med en særlig stærk koncentration af virksomheder på Fyn, hvor robotklyngen Robotics Alliance holder til. Derfor er det oplagt, at den første nationale robotstrategi bliver lanceret på Fyn. Det sker ved et arrangement hos Universal Robots i Odense, hvor uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen er på besøg.

 

LÆS 'NATIONAL ROBOTSTRATEGI' hos uddannelses- og forskningsministeriet