Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Velfærdsuddannelser

Enigt Folketing giver penge til 5.000 ekstra studiepladser

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Partierne har samtidig en ambition om 500 nye pladser på velfærdsuddannelserne. I alt prioriteres 210 millioner kroner til at øge optaget.

Som resten af Europa står Danmark i en særlig situation som følge af COVID-19. En situation, der påvirker de tusindevis af unge, som havde planlagt at rejse eller finde arbejde herhjemme. Op mod 10.000 flere unge forventes at søge mod de videregående uddannelser.

Regeringen og alle Folketingets partier ønsker, at flere unge kan få en studieplads, hvis mange søger ind. Derfor er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet enige om at afsætte i alt 210 millioner kroner til at skabe flere studiepladser og øge optaget på de videregående uddannelser.

165 millioner kroner gives i et COVID-særtilskud til, at uddannelser, hvor de studerende efterfølgende har gode muligheder for at få job, kan oprette 4.500 ekstra pladser i 2020 og 2021. Partierne lægger i aftalen vægt på, at så mange pladser som muligt oprettes i 2020.

De ekstra pladser i aftalen kommer oveni de i forvejen cirka 10.000 ledige pladser, der typisk er hvert år. De politisk prioriterede pladser vil bidrage til, at i størrelsesordenen af 15.000 uddannelsespladser på tværs af landet i de kommende år vil være tilgængelige for de flere unge, der søger mod de videregående uddannelser. 

Konkret ønsker partierne, at uddannelsesinstitutionerne prioriterer at oprette pladser inden for områder som teknologi og it samt uddannelser, der kan bidrage til at skabe vækst i dansk økonomi. Samtidig fremhæver partierne, at institutionerne skal prioritere uddannelser, der kan understøtte den grønne omstilling og bidrage til realisering af 70-procentsmålsætningen.

Partierne er optagede af, at der er en god balance i uddannelsespladserne på tværs af Danmark. Derfor tildeles mere end halvdelen af midlerne til uddannelser uden for Hovedstadsområdet.

Ambition om 500 flere studerende på velfærdsuddannelser

Aftalepartierne har samtidig en ambition om, at optaget på velfærdsuddannelser –  som for eksempel sygeplejerskeuddannelsen – skal øges med cirka 500 studiepladser i 2020 og 2021. Regeringen drøfter nu med kommuner og regioner, hvordan de nødvendige praktikpladser kan etableres. Samtidig afsættes 35 millioner kroner, som skal bidrage til særlige indsatser for at skabe flere studiepladser på velfærdsuddannelser uden for de store byer.

For at hjælpe de unge uddannelsessøgende bedst muligt i den nuværende situation – herunder i forhold til at søge bredere i deres uddannelsesvalg – prioriterer aftalepartierne derudover 10 millioner kroner til en ekstraordinær COVID-19-vejledningsindsats. Der skrues markant op for Studievalg Danmarks vejledningsindsats, og alle afviste kvalificerede ansøgere i forbindelse med sommeroptaget 2020 kontaktes direkte og vejledes om ledige pladser. Samtidig afsættes midler til at forbedre den digitale vejledning af unge, der er i tvivl om deres uddannelsesvalg.

I lyset af den særlige COVID-19-situation, som påvirker mange studerende, er der behov for at uddannelsesinstitutionerne udviser fleksibilitet. Med aftalen viser partierne også fra politisk hold fleksibilitet ved at suspendere resultattilskuddet i et enkelt år.  

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

- Jeg er utrolig glad for, at vi hurtigt og på tværs af alle partierne har kunnet lande en ambitiøs aftale, der sikrer penge til 5.000 ekstra pladser. Uddannelse er en kæmpe gevinst for både samfundet og den enkelte, og vi skal forsøge at gribe alle de unge, der gerne vil have en studieplads i år og næste år. Men vi skal gøre klogt, så de unge kan få job, når de er færdige, og vi skal have den rette balance på tværs af Danmark. Begge dele får vi med denne aftale. Samtidig søsætter vi et ambitiøst mål om 500 nye velfærdspladser, der er så vigtige for, at kommuner og regioner kan levere kernevelfærd til vores borgere, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.