Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Virtuelt pressemøde 4. november 2020

Danmarks minkbestand aflives grundet mutation af coronavirus

Miljø- og Fødevareministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Statsministeriet
Erhvervsministeriet
Regeringen
Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix

Der henvises til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for seneste oplysninger om aflivning af mink.

 

Regeringen har på baggrund af en ny risikovurdering fra sundhedsmyndighederne besluttet at slå alle danske minkbesætninger ned. Det sker efter fund af ny mutation af virus.

 • Læs hele statsministerens indledning her

  [Det talte ord gælder]

  Velkommen til pressemødet.

  Det foregår virtuelt, fordi coronasmitten desværre har bredt sig til Folketinget og regeringen.

  Når vi har indkaldt til pressemøde i dag, er årsagen dog en anden.

  Statens Serum Institut har observeret en meget alvorlig udvikling i corona forårsaget af mink.

  Der er i dag konstateret coronasmitte på 207 minkfarme.

  Den udvikling er sket til trods for en intensiv indsats for at begrænse smitten.

  Samtidig ses smitte med nye muterede typer af corona både i danske minkbesætninger og i lokalbefolkningen.

  Det er altså heller ikke lykkedes at begrænse yderligere spredning til det omgivende samfund.

  Med andre ord:

  Virus er muteret i mink. Den muterede virus har spredt sig til mennesker.

  Og hvad værre er – og det er meget, meget alvorligt – har Statens Serum Institut i laboratoriet fundet eksempler på virus i 5 minkfarme og hos 12 mennesker, der udviser nedsat følsomhed på anti-stoffer.

  Med andre ord: Den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal.

  Over hele verden arbejdes der i måneder, uger og dage på højtryk for at udvikle en vaccine mod coronavirus.

  Men Statens Serum Institut har altså vurderet, at med den mutation af corona, vi nu ser i Nordjylland – kan vi risikere, at effekten af en vaccine bliver svækket eller udebliver.

  Dermed kan muteret virus hos mink have voldsomt negative konsekvenser for håndteringen af den igangværende pandemi. 

  Danmark har et ansvar over for vores egen befolkning.

  Med den mutation, der nu er konstateret, har vi nu også et større ansvar for resten af verden. En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande.

  Derfor skal vi tage situationen på de danske minkfarme ekstremt alvorligt.

  Vi vil som regeringen gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte bliver inddæmmet og ikke spreder sig yderligere.

  Det kræver meget resolut handling:

  For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene. 

  Vurderingen fra Statens Serum institut er klar: En fortsat minkavl under den igangværende epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner. 

  For at understøtte den aflivningsindsats, som Fødevaremyndighederne allerede er i gang med, iværksættes der nu en nødplan for aflivning. Den håndteres i regi af Den Nationale Operative Stab under politiets kommando og med bistand fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet. 

  Når alle mink skal aflives – også avlsdyr – så ved vi godt, at det vil blive meget svært for erhvervet at komme tilbage igen. Det er en uhyre vanskelig situation.  

  Det er derfor en beslutning, regeringen træffer med et tungt hjerte.

  Men på baggrund af sundhedsmyndighedernes klare anbefaling er det den nødvendige beslutning.

  Jeg vil udtrykke min store sympati for og beklagelse over for de danske minkavlere.

  Mange af jer mister ikke alene jeres levebrød, men et livsværk. I nogle tilfælde hele slægtens værk, som er gået i arv fra generation til generation.

  Minkfarmene har stor betydning lokalt. I er en vigtig dansk eksportsucces. Danmark er verdens største producent af minkskind.

  Alt det er regeringen smerteligt bevidst om.

  Det er en sorgens dag for jeres erhverv og for alle jer, der lever af det. Om lidt vil vi uddybe, hvordan vi vil hjælpe de berørte minkavlere økonomisk.

  * * *


  Altså: For det første må minkbestanden aflives.

  For det andet skal vi sætte effektivt ind for at inddæmme den muterede variant af corona, som allerede er blevet overført til mennesker.

  Status er som sagt, at der er registreret 12 personer med den muterede covid-19 virus i Nordjylland.

  Derfor anbefaler myndighederne, at vi iværksætter en række lokale tiltag og restriktioner, som reducerer smitteudviklingen i de kommuner, hvor den muterede smitte vurderes at være udbredt.

  Det er lige nu Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

  Alle jer beboere i de kommuner må forberede jer på yderligere restriktioner i den kommende tid.

  Sundhedsmyndighederne arbejder på højtryk med den helt konkrete udformning af de nødvendige tiltag og restriktioner. Der vil være tale om en nedlukning i de her kommuner, der går længere end det, der gælder i resten af landet.

  Regeringen vil på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger præsentere de lokale indsatsplaner i morgen.

  Og myndighederne vil lave en konkret plan for, hvordan vi får testet så mange som muligt fra de berørte områder i Region Nordjylland.

  Samtidig arbejder myndighederne på en stærkt intensiveret smitteopsporing i forhold til personer med den pågældende mutation.

  Jeg vil sige til alle jer i Nordjylland: Vi ved godt, at vi med den besked efterlader jer i uvished indtil i morgen.

  Jeg forstår jeres bekymring. Jeg beklager, at det må være sådan. Men situationens ekstreme alvor tilsiger, at vi skal handle nu.

  Corona har endnu engang vist, hvor svær en sygdom vi har med at gøre.

  Vi skal møde den med handlekraft. Det drejer sig om liv og død. Ikke kun i Danmark, men i hele verden.  

  Det handler også om økonomi, eksport og arbejdspladser.

  Vi skal have situationen under kontrol ved en fælles indsats. Som vi har gjort det før. 

På pressemødet blev det meddelt, at regeringen har besluttet at aflive alle mink i Danmark.

Det sker på baggrund af, at Statens Serum Institut ved foreløbige undersøgelser har fundet ny muteret coronavirus i mink, der kan påvirke effekten af en vaccine. 
 
- Vi står over for en af de største sundhedsmæssige kriser, som verden nogensinde har oplevet. Regeringen og jeg er smerteligt bevidste omkring, hvad det her betyder for alle de danske minkavlere, der står til at miste deres levebrød og for nogle; deres livsværk. Men det er det rigtige at gøre i en situation, hvor den vaccine, der lige nu er lyset for enden af en meget mørk tunnel, er i fare, siger fødevareminister Mogens Jensen. 

Farligt smittereservoir
I midten af juni blev de første minkfarme i Nordjylland konstateret smittet med Covid-19, og virusset har siden bredt sig til 207 farme fordelt over Jylland, optalt pr. 4/11.

Statens Serum Institut har tidligere fundet forskellige mutationer af Covid-19 i de danske mink, som ikke påvirkede vacciners effekt, og på anbefaling af veterinær- og sundhedsmyndighederne besluttede regeringen den 1. oktober at slå alle smittede besætninger samt besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer ned. 

Statens Serum Institut har nu fundet en ny mutation, som størstedelen af vaccinekandidaterne ikke beskytter optimalt imod, i prøver fra fem minkfarme i Nordjylland og prøver fra 12 personer. 
Samtidig udgør minkfarme et stort virusreservoir, der øger risikoen for flere nye virusmutationer.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger: 

- Sundhedsmyndighederne vurderer, at minkavlen under den igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden - og for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner. Statens Serum Institut har fundet en mutation, hvor foreløbige undersøgelser tyder på, at mutationen kan påvirke effekten af aktuelle kandidater til en vaccine mod COVID-19. Der er ikke tegn på, at sygdomsforløbet er mere alvorligt for mennesker, der er smittet med varianten. Et stort virusreservoir af mink, øger risikoen for, at der igen opstår nye virusmutationer, som vaccinekandidaterne ikke giver optimal beskyttelse imod. Som situationen ser ud i Nordjylland lige nu, er vi desværre nødt til at se på en række lokale tiltag og restriktioner for at inddæmme smitten blandt borgerne i de berørte kommuner. Vi fortsætter drøftelserne i aften, og vi vil komme med en udmelding i morgen.  

Tempobonus til minkavlere
Det er afgørende at aflivningen af minkene sker hurtigt.

Derfor indfører regeringen nu en ekstra tempo-bonus på 20 kr. pr. mink, hvis minkavleren får tømt sin besætning inden for 10 dage – dog 5 dage for besætninger under 7.500 dyr. 

Ligeledes vil Politiet og Forsvaret intensivere deres indsats. 
 
- Regeringen vil appellere til, at branchen og minkavlerne vil støtte op og bidrage til denne indsats, selvom jeg godt forstår, at det for alle avlere vil være en meget tung opgave, at skulle aflive alle sine dyr, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Der henvises til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for seneste oplysninger om aflivning af mink.