Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
coronavirus

Danmark åbner grænserne yderligere og lemper rejsevejledningerne

Udenrigsministeriet
Justitsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Justitsminister Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod møder pressen foran Landstingssalen

Regeringen indfører med virkning fra den 27. juni en ny model for åbning af grænserne og lempelse af rejsevejledningerne for lande i EU- og Schengenområdet samt UK. Modellen fastsætter nogle objektive kriterier om bl.a. et lavt antal smittede, der fremover vil være afgørende for, hvilke af landene der åbnes op for.

Efter i en lang periode at have haft indrejserestriktioner og frarådet alle ikke-nødvendige rejser, åbner Danmark nu yderligere op. Åbningen betinges af, at landene opfylder visse objektive kriterier. Det drejer sig konkret om, at antallet af smittede skal være på et lavt niveau, ligesom der arbejdes på at udforme et kriterium om landenes testregimer. Lever landene op til kriterierne, åbnes grænserne for beboere i de omfattede lande. Rejsevejledningerne vil tilsvarende blive lempet for de åbne lande, såfremt landene ikke har betydelige indrejserestriktioner overfor danske rejsende.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”Jeg er glad for, at vi nu kan tage et væsentligt skridt mod normalisering og gøre det muligt for danskerne at rejse til flere lande i Europa. Vi står et væsentligt bedre sted i Danmark end vi havde turdet håbe på for bare kort tid siden. Derfor kan vi nu lempe rejsevejledningerne på en måde, som gør, at vi kan åbne op for det meste af Europa og gå fra orange til gul i rejsevejledningerne. Det gør vi på baggrund af en ny model, som er baseret på objektive sundhedsdata og som sikrer en automatik - også hvis det skulle blive nødvendigt at rulle tilbage igen pga. nye smittebølger. Det er afgørende, at vi ikke sætter vores store indsats mod COVID-19 over styr. Det skal være sikkert og forsvarligt at tage ud og rejse, og vi skal samtidig minimere risikoen for at smitte igen bliver taget med ind i Danmark. Idéen er, at danskerne skal kunne rejse - det skal COVID-19 ikke.”

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Vi åbner nu grænserne for en lang række lande, som vi er nært forbundne med. Det er en god nyhed for os alle, men ikke mindst for dem, der lever af samarbejdet med de europæiske lande. Det er et stort skridt, men vi gør det med øje for, at det sker på forsvarlig vis og på en måde, som danskerne kan være trygge ved.”

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

”Når vi åbner grænserne, er det helt afgørende, at det sker på forsvarlig vis. Derfor har vi udarbejdet en model, hvori hvert land vurderes ud fra kriterier om landets smittemæssige situation. Vi er ikke ovre epidemien endnu, og derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at overvåge smitten i samfundet nøje, også hvis den kommer ind fra udlandet.”

De nuværende indrejserestriktioner erstattes af en ny model for åbning for EU- og Schengenområdet samt UK baseret på visse kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande og bygger på et forsigtighedsprincip. Der vil også blive indført et testkriterium, som myndighederne er ved at udforme. For alle disse lande vil Udenrigsministeriet samtidig gå tilbage til at lave individuelle rejsevejledninger.

For at være ”åbent” skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til ”karantæneland” være ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det gøres for at undgå at åbne og lukke på grund af mindre udsving fra uge til uge.  Der vil også blive stillet krav til landenes testregimer. Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis ”åbne” eller ”karantænelande”.

Den nye model vil træde i kraft lørdag den 27. juni, og der fastlægges en liste over åbne- og karantænelande den 25. juni. Ud fra de valgte kriterier kan det dog allerede nu fastslås, at langt de fleste lande i EU- og Schengenområdet samt UK vil blive åbne lande.

Såfremt landene ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger blive gule for alle åbne lande. Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke længere vil fraråde ikke-nødvendige rejser men opfordre rejsende til at udvise ekstra forsigtighed og holde sig opdateret. Derudover opfordres alle rejsende til at følge Udenrigsministeriets særlige rejseråd for rejser i en tid med COVID-19. For danskere der vender hjem fra rejser til gule lande, vil opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst bortfalde.

For de nordiske lande etableres der en særlig mekanisme. Såfremt et nordisk land ikke opfylder de objektive kriterier for at ”åbne”, overgår landet til en regional ordning. I så fald vil der blive åbnet for indrejse fra de regioner i landet, der opfylder kriteriet om antal smittede pr. uge. Tilsvarende vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger være henholdsvis gule og orange for åbne og karantæneramte regioner.

Der vil fortsat være krav om 6-dages overnatninger for turister i Danmark, medmindre man er bosat i Slesvig-Holsten eller Skåne, Halland eller Blekinge. Hvis en af disse regioner er i karantæne, vil der alligevel kunne indrejses, hvis der kan fremvises negativ test foretaget senest 72 timer før indrejse.

Der arbejdes herudover i en efterfølgende fase på en model for åbning for turister fra visse tredjelande, som har et tilstrækkeligt udbygget testregime, pålidelige indrapporteringer og i øvrigt en håndtering af pandemien, som er sammenlignelig med de europæiske landes.

Regeringen vil dog allerede den 27. juni udvide visse anerkendelsesværdige formål, som i dag kun gælder for EU- og Schengenlandene samt UK, til også at gælde for tredjelande. Udvidelsen vil bl.a. omfatte kærester, bedsteforældre og børnebørn. Der vil dog gælde et krav om fremvisning af negativ test foretaget senest 72 timer før indrejse.

Læs faktaark for åbningsmodel her.