Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Coronasmitte

Læs hele teststrategien

Regeringen
Skilt der henviser til COVID-19 testcenter

Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at en markant øget testning bredt i befolkningen kan understøtte en kontrolleret og gradvis genoptagelse af aktiviteter i samfundet.

Testintensiteten har hidtil skullet indrettes under hensyn til en begrænset testkapacitet bl.a. som følge af global mangel på testudstyr og værnemidler. Den danske testkapacitet er nu oprustet betydeligt og udbygges fortsat.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en samlet teststrategi, der forventeligt dækker det kommende kvartal af genåbningen. Alle indsatser, der beskrives, er enten igangsat af myndighederne eller igangsættes inden for den kommende tid. Det må desuden forventes, at der løbende vil være behov for at justere strategien i takt med, at myndighederne lærer mere om sygdommen og den konkrete udvikling i epidemien.

Regeringen vil senere fremlægge en teststrategi for efteråret, der bl.a. vil bygge på myndighedernes erfaringer med den nærværende teststrategi, yderligere kapacitetsopbygning, den tekniske udvikling samt internationale erfaringer.

Herunder kan du finde hele teststrategien

pdf (868 Kb)