Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Coronavirus

Corona-hjælp til verdens fattigste

Udenrigsministeriet
Afrikanske børn i landsbyen Ngudu
Et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, de Frie Grønne løsgængere og Alternativet er blevet enige om at sende en hjælpepakke til Afrika og nærområder for verdens millioner af flygtninge og fordrevne til at bekæmpe coronavirus.

I den forgange uge oprettede udviklingsminister Rasmus Prehn en standby-pulje på en mia. kr. til indsatsen mod coronavirus i Afrika og nærområder. Efter flere dages drøftelser er et bredt flertal i Folketinget nu nået til enighed om, hvordan pengene skal prioriteres.

”Afrika og nærområderne står over for en humanitær og økonomisk katastrofe, som for hver dag vokser sig større og større. Det kommer til at gå hårdest ud over flygtningelejre, tæt befolkede områder og de fattigste og mest udsatte befolkningsgrupper. Ikke mindst i Afrika ser vi ind i en endnu mere dyster fremtid med coronavirus, hvor svage sundhedssystemer og økonomiske kollaps vil koste flere tusinder mennesker livet og risikere at presse mennesker til at forlade deres hjemegne – og i sidste ende måske mod Europa. 

Det er nu vi skal udvise rettidig omhu og international solidaritet. Vi har som nation og samfund en forpligtelse til at hjælpe dem, der kalder på vores hjælp. Det gør de nu. Det er derfor, at vi – et bredt flertal i Folketinget – har besluttet at bevillige samlet 650 mio. kr. til b.la. en her-og-nu-indsats for at bekæmpes smittespredningen og afbøde de økonomiske konsekvenser på længere sigt. Vi har som land en entydig interesse i at hjælpe flygtninge og de fattigste og sikre, at der også i fremtiden er jobmuligheder til den afrikanske befolkning,” lyder det en i fælles udtalelse fra partierne.
Pengene findes inden for den eksisterende udviklingsbistand. Ud af de 650 mio. kr. kommer 350 mio. kr. fra udviklingsminister Rasmus Prehns standby-pulje til bekæmpelse af coronavirus, mens de resterende midler findes i de humanitære reserver allerede afsat på Finansloven for 2020. Standby-puljen er finansieret ved at sætte andre udviklingsprojekter midlertidigt på pause.

Baggrund
Støtten på 650 mio. kr. har fire hovedprioriteter:
 
-        150 mio. kr. til danske NGO’ers indsatser herunder kriserespons, der b.la. skal sikre beskyttelsesudstyr til sundhedsmedarbejdere og udbrede information om coronavirus i de svageste lokalsamfund.

-       300 mio. kr. til de store FN-organisationer og den Internationale Røde Kors Komité (ICRC), som har styrke, kapacitet og tilstedeværelse til at sikre de påkrævede indsatser, logistik og koordination i store humanitære kriser.

-        50 mio. kr. til FN’s nye Multi-Partner Trust Fond, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser for de afrikanske lande.
 
-        150 mio. kr. til målrettet at hjælpe de mest sårbare afrikanske landes egne indsatser mod coronavirus.

De internationale humanitære appeller fra FN beløber sig til i alt på 2 mia. USD.

FN’s Økonomiske Kommission for Afrika (UNECA) vurderer, at væksten på det afrikanske kontinent bliver næsten halveret i 2020 som følge af coronavirus fra 3,6 procent til 1,8 procent.
 
På verdensplan er der 70 mio. flygtninge og internt fordrevne.

Ifølge WHO er der den 31. marts registreret knap 5.200 COVID-smittede på tværs af 46 lande i Afrika. 162 er afgået ved døden.

pdf (247 Kb)