Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bred aftale sikrer hjælpepakke til AMU-udbydere

Børne- og Undervisningsministeriet
Svejseelev bliver undervist
Foto: Colourbox

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en ny hjælpepakke, som skal holde hånden under økonomisk udfordrede AMU-udbydere. 

Flere AMU-udbydere melder om faldende kursusaktivitet og dermed også slunkne pengekasser som følge af COVID-19-nedlukninger. Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er et centralt uddannelsestilbud til faglærte og ufaglærte, og en opkvalificering eller omskoling via AMU kan styrke den enkeltes fodfæste på arbejdsmarkedet og give virksomhederne bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

For at sikre, at det også er muligt at deltage på et AMU-kursus landet over efter coronakrisen, er regeringen og nu blevet enige om en økonomisk hjælpepakke til de skoler, der udbyder AMU. 
Med hjælpepakken kan alle AMU-udbydere modtage et økonomisk særtilskud, hvis de oplever faldende aktivitet i 2020 sammenlignet med 2019. Dermed afhænger hjælpepakkens størrelse af, hvordan kursusaktiviteten udvikler sig i resten af 2020. 

”Med hjælpepakken er vi enige om at spænde et sikkerhedsnet ud under de AMU-udbydere, der mister penge, fordi der er færre kursister i år end sidste år. Netop nu, hvor vi desværre ser stigende arbejdsløshedstal, spiller AMU-udbydere en ekstra vigtig rolle i vores samfund. De er både med til at hjælpe mennesker med at lære nyt og dermed holde fast i deres arbejde og ruste andre til at komme tilbage i arbejde gennem deres forskellige kursus- og uddannelsestilbud,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister.   

”Aftalen om Arbejdsmarkedsuddannelserne er vigtig for Venstre, for med den slår vi fast, at staten garanterer en økonomisk hånd under AMU-udbydernes økonomi resten af året, så vi ikke risikerer at se konkurser i AMU-sektoren, når vi samtidig skal sikre opkvalificering af vores nyledige arbejdsstyrke. Allerede nu risikerer ansatte en fyreseddel, fordi deres certifikat ikke er blevet fornyet pga. nedlukningen af AMU-sektoren, så der er i den grad også brug for den aktivitet. Jeg glæder mig desuden over at vores ønske om at få en supplerende låneordning, der fungerer som et økonomisk plaster til de AMU-centre, der styrtbløder lige nu og ikke kan vente til januar 2021 også er kommet med i aftalen. Og så må vi følge situationen på AMU tæt og håber, at dørene til alle uddannelsesinstitutionerne snart kan genåbnes,” siger Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører i Venstre.

”Dansk Folkeparti er tilfredse med, at der nu kommer et sikkerhedsnet under AMU-udbyderne, så de kan være klar til at dække de uddannelsesbehov, som desværre kan forventes i forlængelse af corona-krisen,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører i Dansk Folkeparti.

”AMU-sektoren bløder på grund af nedlukningen af Danmark. Det er vi nødt til at handle på. Vi skal uddanne os ud af krisen - og derfor er det på tide, at AMU-udbyderne nu også får en hjælpepakke. Det har især været vigtigt for Radikale Venstre at sikre likviditet til dem, der er nødlidende nu og her. De kan nu søge om at få et likviditetslån og er samtidig garanteret kompensation fra staten,” siger Anne Sophie Callesen, undervisningsordfører i Radikale Venstre.

”Det er afgørende, at vi har gode efteruddannelsesmuligheder i Danmark – og særligt i en krisetid, hvor mange arbejdsløse skal kunne opkvalificere sig. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi med denne aftale hjælper AMU-centrene, så de ikke risikerer at skulle dreje nøglen om. AMU-centrene er afgørende for, at vi kan efteruddanne både folk på og uden for arbejdsmarkedet, og det skal de kunne igen efter corona,” siger Astrid Carøe, uddannelsesordfører i Socialistisk Folkeparti.

”Coronakrisen har ramt AMU-skolerne hårdt, og flere skoler ville uden økonomisk hjælp risikere snart at stå på randen af en konkurs. I en tid, hvor ledigheden vokser, bliver det ekstra vigtigt, at vi har velfungerende og fleksible arbejdsmarkedsuddannelser. Det er rigtig godt, at vi har fået en hjælpepakke på plads, der forhåbentlig kan få AMU-skolerne helskindet igennem krisen. Ellers må vi vende tilbage med yderligere støtte,” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører i Enhedslisten.

”Godt at AMU ikke længere står over for en usikker økonomisk situation. Vi er især tilfredse med, at kompensation ikke kan gives ud fra usikre skøn over forventet efterspørgsel, men ud fra faktiske aktiviteter og reel indtjening,” siger Katarina Ammitzbøll, uddannelsesordfører i Konservative Folkeparti.

”Med aftalen om et økonomisk sikkerhedsnet under AMU-uddannelserne sikre vi, at Corona-krisen ikke får lov til at gøre trappetrinnet ind på arbejdsmarkedet endnu større end det allerede er for voksne med kort eller ingen formel uddannelse,” siger Uffe Elbæk (de fire grønne løsgængere).

Alternativet og Liberal Alliance støtter også aftalen.

Hjælpepakken indeholder følgende initiativer:

 • Tilsagn om økonomisk særtilskud ved faldende kursistaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019.
 • Tilskud betales til hver udbyder med et beløb på 100.000 kr. pr. mistet års-kursist.
 • Særtilskuddet udbetales for den mistede aktivitet samlet set, dvs. både for beskæftigede og for ledige. 
 • Tilskuddet beregnes og udbetales i januar 2021, når skolerne har indberettet hele deres aktivitet for 2020.

Læs aftalen her.

 • Hvad er AMU?
  • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) er et bredt udbud af erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse.
  • AMU er målrettet ufaglærte og faglærte inden for både den private og den offentlige sektor.
  • AMU er korterevarende uddannelser.
  • AMU har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.