Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
coronavirus

Borgere på sociale botilbud kan nu modtage besøg

Social- og Indenrigsministeriet

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udsender i dag en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest om 7 dage kan modtage besøg på botilbud.

Mange borgere på botilbud har oplevet ensomhed og isolation under COVID-19-krisen, hvor de har været afskåret fra at modtage besøg fra f.eks. familiemedlemmer. En ny bekendtgørelse gør det nu muligt for alle borgere, at modtage besøg i et begrænset omfang. Lempelserne er resultatet af en aftale mellem samtlige partier i Folketinget den 25. april og er en del af den generelle genåbning af samfundet.

De hidtidige regler om adgang til kritiske besøg gælder fortsat. Bekendtgørelsen betyder, at det derudover nu er tilladt for øvrige borgere på botilbud at modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Besøgene skal i udgangspunkt foregå på tilbuddenes udearealer og i visse tilfælde indendørs i borgerens egen bolig. Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og tilrettelægger besøgene på en forsvarlig måde. Lempelserne skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, der vil blive fulgt op af generelle socialfaglige retningslinjer.

De nye regler betyder en tryggere hverdag for mange mennesker på sociale tilbud, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag:

"Det er enormt vigtigt, at vi stort set er lykkedes med at holde coronasmitte væk fra sociale tilbud. Men blandt andre mennesker med handicap har oplevet ensomhed og savnet besøg fra familie og venner. Derfor åbner vi nu forsigtigt op for besøg på en måde, så vi beskytter beboere og personale på tilbuddene mod coronasmitte. Det har været et af de vigtigste temaer for partierne og mig at hjælpe udsatte mennesker ud af isolation og ensomhed og tilbage til en mere normal hverdag.”

I den politiske aftale den 25. april blev det besluttet at etablere partnerskaber på socialområdet, som skal bidrage med viden og anbefalinger i forbindelse med genåbningen.

Partnerskaberne har ifølge Astrid Krag været vigtige medspillere i arbejdet med at lempe besøgsrestriktionerne:

"Det er vigtigt for regeringen at inddrage de organisationer, som kender de konkrete forhold på tilbuddene, så vi hurtigst muligt hjælper mennesker ud af ensomhed og isolation, samtidig med at vi beskytter mod smittefare. Tak til alle gode kræfter, som har bidraget til, at vi nu kan sikre en lidt mere normal hverdag for de mennesker, som er blevet særligt hårdt ramt af COVID-19-krisen.”

Den nye bekendtgørelse om besøgsrestriktioner træder i kraft i dag onsdag d. 13. maj, og tilbuddene skal senest om 7 dage kunne gennemføre besøg.

Læs ny bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg

Læs orienteringsskrivelse om midlertidigt besøgsforbud

Læs faktaark om ændringerne af besøgsrestriktionerne

Læs sundhedsmyndighederne retningslinjer