Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Femern Bælt

Arbejdet på Femern Bælt tunnelen sættes i gang

Transport- og Boligministeriet
Computergrafik af Femern tunnellen
Visualisering: Femern A/S

En enig forligskreds bag Femern Bælt-forbindelsen (regeringen (S), V, DF, RV, SF, K og LA) har nu besluttet at igangsætte anlægsarbejdet på dansk side.

Femern A/S har allerede indgået en aftale med entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) om blandt andet at anlægge en arbejdshavn til projektet. Nu har en enig forligskreds besluttet, at Femern A/S kan starte de kontrakter, der i maj 2016 blev indgået med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) som betingede kontrakter. Det betyder, at anlægsarbejdet med tunnelelementfabrik, tunnelportal på Lolland og beboelses- og administrationsfaciliteter vil gå i gang den 1. januar 2021. Anlægsarbejdet vil være klar til at fortsætte på tysk side medio 2022.

Tunnelelementfabrikken forventes at kunne påbegynde produktionen af de første tunnelelementer primo 2023. Udskibning og nedsænkning af de første, færdige tunnelelementer forventes at finde sted primo 2024.

Aftalen indebærer, at Femern Bælt-forbindelsen nu forventes at åbne medio 2029. Femern A/S har forhandlet med FLC om muligheden for at påbegynde arbejdet allerede medio 2020, men blandt andet på grund af coronakrisen har dette ikke vist sig praktisk muligt. Konsekvensen er, at tunnelen vil åbne op til et halvt år senere end hidtil forventet. Der er dog mulighed for at indhente noget af tidstabet i forbindelse med de endnu ikke udbudte kontrakter på installationerne i tunnelen. De skal udføres som det sidste i byggeprocessen.

Transportministeren er glad for den fortsat store opbakning til projektet.

- Det er en historisk beslutning forligskredsen i dag har truffet om at igangsætte de store anlægskontrakter og påbegynde byggeriet på den danske side. Nu vil vi snart kunne se de store anlægsarbejder gå i gang ved Rødbyhavn. Femern Bælt-forbindelsen bliver en ny port til Europa og en ny port til fremtidens grønne transportløsningersiger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

- I stedet for at afvente den tyske domstolsproces om klagerne over den tyske myndighedsgodkendelse, udnytter vi tiden ved at igangsætte anlægsarbejdet på dansk side. Det betyder, at der nu bliver skabt mange nye arbejdspladser på Lolland, der dermed bidrager til at sætte gang i økonomien igen.

Femern Bælt-forbindelsen betales af brugerne af den faste forbindelse samt af støtte fra EU’s Connecting Europe Facility (CEF). Anlægsudgifterne belaster dermed ikke statskassen og medfører ikke, at råderummet til investeringer i andre infrastrukturprojekter i Danmark bliver reduceret.