Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Finanslov 2021

1,8 mia. kr. til ældreplejen med finansloven

Finansministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Ældre person bliver holdt i hånden af yngre person
Foto: Colourbox

Flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er med finanslovaftalen enige om tiltag, der skal sikre en mere tryg og værdig ældrepleje.

Midlerne kommer i forlængelse af økonomiaftalerne, som løftede regionerne med godt 1,3 mia. kr. i 2021 og kommunerne med 1,5 mia. kr. i 2021.

”Det er vigtigt, at ældreplejen er prioriteret i finansloven, så vores engagerede medarbejdere kan få mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. For vi er forpligtet til at løse de udfordringer, vi desværre ser i ældreplejen. Med finanslovaftalen løfter vi kvaliteten og fagligheden i ældreplejen, men jeg erkender også, at det er et langt sejt træk, der kræver vedvarende fokus og handling. Midlerne kommer oveni årets økonomiaftaler”, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Flere ansatte og mere faglighed
Med finansloven har regeringen og aftalepartierne afsat 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023, der skal understøtte faglighed, kvalitet og flere ansatte i ældreplejen. Herefter afsættes der fra 2024 og frem 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.

Midlerne vil i perioden 2021-2024 blive udmøntet som en ansøgningspulje til kommunerne. Målsætningen med puljen vil være, at kommunerne ansætter flere medarbejdere i ældreplejen. Ansøgningspuljen giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse.

”Det er rigtig glædeligt, at vi med finansloven afsætter midler til flere medarbejdere i ældreplejen. Ved at give ufaglærte medarbejdere en bedre mulighed for at tage en social- og sundhedsuddannelse får ældreplejen samtidig et kvalitetsløft. Uddannelse er vigtigt for at levere pleje af høj kvalitet”, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Læs mere om tryg og værdig ældrepleje på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.