Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

'Vi har brug for en endnu bedre læreruddannelse'

Vi har høje ambitioner for læreruddannelsen, og vi skal kunne tiltrække de allerdygtigste til uddannelsen. Det handler om vores børn, siger Tommy Ahlers.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hvordan kan læreruddannelsen blive så attraktiv, at den kan tiltrække og fastholde de fagligt dygtigste studerende?

Hvordan kan der skabes et mere ambitiøst studiemiljø med høj studieintensitet? Hvordan styrkes det faglige niveau?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som en ny kommission for fremtidens læreruddannelse skal se på.

- Alt begynder med en god lærer. Det er dem, der er med til at forme vores børn og ruste dem til fremtiden. Derfor er læreruddannelsen én af de vigtigste, vi har. Regeringen ønsker at hæve ambitionsniveauet for læreruddannelsen. Det faglige niveau og studieintensiteten skal simpelthen op. Derfor har vi bedt en række dygtige folk om at komme med bud på, hvad fremtiden stiller af krav til læreruddannelsen, og hvordan vi kan få en læreruddannelse på et højt internationalt niveau. Målet er, at vi får et solidt grundlag, så vi kan skabe en langsigtet løsning, der giver vores børn den bedste mulige start, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Det skal kommissionen  lave
Kommissionen skal gennemføre en analyse af, hvad læreruddannelsen skal kunne nu og i fremtiden for at leve op til skolens og samfundets behov, for eksempel i forhold til at give de studerende et stærkt fagligt fundament og være klædt på til at styrke elevernes nysgerrighed, kritiske tænkning og digitale kompetencer.

I den forbindelse skal kommissionen se nærmere på kvaliteten i de faglige miljøer og på, hvordan praksis inddrages i uddannelsen. Kommissionen skal også inddrage internationale erfaringer.

Derudover skal kommissionen opstille modeller for, hvordan en læreruddannelse på højt internationalt niveau kan realiseres – både ved udbud på professionshøjskoler som i dag, men også ved udbud på universiteter eller i et samarbejde, der udnytter institutionernes forskellige styrker. Kommissionen skal se på fordele og ulemper ved de forskellige modeller, blandt andet i forhold til den regionale forsyning af velkvalificerede lærere i hele landet.

Professor Simon Calmer Andersen, Aarhus Universitet, bliver formand for kommissionen.

LÆS MERE HOS UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET