Lave støttesatser

Vedvarende energi meget tæt på at blive støttefrit

Vindmøller på mark i solskin.

Prisen på landvindmøller og solcelleparker er nu så lav, at det tyder på, de meget snart kan opføres helt uden støtte. Resultatet af dette års såkaldte teknologineutrale udbud, hvor landvindmøller og solcelleanlæg konkurrerer om støtte, har for andet år i træk vist historisk lave støttesatser. Støttesatsen faldt med ca. 30 procent i forhold til sidste års rekord.

Sidste års støtte til landvindmøller og solcelleanlæg lød på rekordlave 2,27 øre pr. kilowatttime. I år er støtten faldet yderligere til bare 1,54 øre. Dermed fortsætter tendensen fra sidste år. Det tyder på, at flere og flere projekter bliver gennemført uden statslig støtte. Det skaber mulighed for at støtten kan bruges til andre teknologier, hvor behovet er større.

Vi har fået langt mere vedvarende energi for langt færre penge end forventet. Det er gode nyheder for den grønne omstilling. Det er gået virkelig stærkt, og meget hurtigere end forventet. Støttesatsen er faldet med yderligere 30 procent på bare et år”, siger klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

 • Baggrund
  • Det teknologineutrale udbud blev igangsat d. 27. september 2019 med frist for tilbud d. 27. november.
  • Budgettet er på 258 mio. kr. (2019-priser) med et budloft på 6 øre/kWh.
  • I alt forventes der at blive indgået 7 kontrakter svarende til alle indkomne tilbud, heraf 2 kontrakter med samlet 72 MW landvindmøller, 2 kontrakter med samlet 97 MW landvindmøller og solceller og 3 kontrakter med samlet 83 MW solcelleanlæg (DC effekt).
  • Opgjort som MW landvindækvivalenter giver dette en samlet udbygning på 181 MW 2019. Ved aftalens indgåelse forventedes en udbygning i 2019-udbuddet på 100 MW landvindækvivalenter. 
  • Det gennemsnitlige vægtede vindende pristillæg ligger på 1,54 øre/kWh, i 2018 var dette 2,27 øre/kWh.
  • Med de modtagne tilbud vil hele udbudsbudgettet ikke blive udmøntet. Der vil være en rest på 101 mio. kr. (2019-priser).
  • Den forventede pris pr. MW (landvindækvivalenter) var på 6,1 mio. kr. ved aftalens indgåelse, mens det reelt er endt på 1,1 mio. kr. pr MW (landvindækvivalenter). Det er et fald på ca. 82 % i MW-prisen.

De lave støttesatser betyder, at udbuddet i 2019 resulterer i næsten dobbelt så meget vedvarende energi som forventet, til omtrent 2/3-dele af det afsatte budget. Sidste års udbud ledte til 5 gange så stor udbygning som forventet. Udbuddene i 2018 og 2019 leder samlet set til en udbygning på mere end 2,5 gange så meget vedvarende energi som forventet, til halvdelen af det forventede støttebudget. 

De lave støttesatser betyder, at pengene kan gøre gavn andre steder, hvor behovet er større. Det kan være støtte til udvikling af teknologier, der gør det muligt at lagre og omdanne den grønne strøm til eksempelvis brændstof til fly og skibe,” siger klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Tidligere i år blev det besluttet at flytte 339 mio. kr. fra støtte til vedvarende energi til andre dele af den grønne omstilling. Af de 258 mio. kr., der blev afsat til udbuddet i år er kun ca. 2/3 blevet udmøntet, hvilket indikerer, at flere og flere projekter bliver opstillet uden støtte. Der forventes at blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere.

Vedvarende energi og strøm fra vind og solceller er centrale i at få udfaset fossile brændsler.  Der gives støtte til stort set lige meget vindenergi og solenergi, målt på kapacitet.