Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Se hvor regeringen og DF vil investere 110 mia i infrastrukturen

Der skal bygges nye jernbaner og veje, belastede motorveje udvides og der skal etableres en tredje Limfjordsforbindelse

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Erhvervsministeriet
Finansministeriet
Foto: Ritzau/Scanpix Liselotte Sabroe

En veludbygget og velfungerende infrastruktur er afgørende for velstanden, sammenhængskraften og den fortsatte vækst i Danmark. En infrastruktur, der understøtter effektiv transport for både borgere og erhvervslivet, er et centralt element i vores hverdag og virksomhedernes produktion.

Aftalen om fremtidens veje og baner er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti og indeholder en lang række infrastrukturprojekter, der skal sættes i gang i perioden fra 2021 til 2030. Det gælder blandt andet en udvidelse af E45, midler til en ny midtjysk motorvej, udvidelser af motorvejene og ringforbindelserne på Sjælland samt en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense og en tredje Limfjordsforbindelse.

 

Sådan ser de mange projekter ud når de lægges på et Danmarkskort

Jernbaneinfrastrukturen er højt prioriteret og vil frem mod 2030 gennemgå en omfattende modernisering, der vil videreudvikle og understøtte jernbanens konkurrenceevne. Samlet set betyder det, at der investeres i jernbaneprojekter og indkøb af tog for op mod 71,5 milliarder kroner i de kommende år.

For at bidrage til den attraktive og effektive kollektive trafik på skinner er der i den nye aftale om investeringer også afsat penge til nye jernbaneknudepunkter ved Ny Ellebjerg og Glostrup stationer, en udvidelse af Københavns Lufthavn Station samt hastighedsopgradering på jernbanen mellem Ringsted og Odense. Endelig afsættes der midler til en helt ny bane over Vestfyn fra Odense til Kauslunde ved Middelfart, som fjerner en af jernbanens store flaskehalse, og der prioriteres en ny bane mellem Vejle og Billund.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet investeringer for i alt 112,7 milliarder kroner i den langsigtede plan for investeringer i infrastruktur, og en del af midlerne skal bruges på at sikre bedre opkobling i hele landet til de største motorveje. Dette kræver målrettede investeringer i de små og mellemstore statsveje, så udviklingen og væksten regionalt og lokalt bliver understøttet.

Det siger politikerne

 • Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen:

  Trængsel på vejene koster hver dag samfundet dyrt, ligesom det er irriterende for den enkelte trafikant at spilde tiden i lange bilkøer.

  Trængslen vil kun vokse i fremtiden, hvis ikke vi gør noget nu. Derfor vil vi investere mere i vores vejinfrastruktur, og med den nye aftale sætter vi eksempelvis gang i vigtige og nødvendige udvidelser af landets mest belastede motorvejstrækninger”

 • Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen:

  “For Dansk Folkeparti er det afgørende, at Danmark hænger sammen. Derfor har det været vigtigt for os at prioritere både skinner og asfalt. På den måde investerer vi bredt i fremtiden for flest mulige danskere, der hver dag begiver sig ud på vejene i bil eller på cykel, eller som tager den offentlige transport.  Vi har prioriteret realisme og nærhed. 

  Realisme i forhold til økonomien og nærhed i forhold til at sikre, at hele Danmark prioriteres med denne aftale. Vi har ikke kun disponeret penge til nye skinner og nye veje. Vi afsætter også 1,9 mia. kr. ekstra til vedligehold af de veje, vi allerede har. Så færre oplever huller og urimelige ujævnheder i fremtiden” 

 • Finansminister Kristian Jensen:

  ”Med planen får vi 450 kilometer mere vej - nye veje eller udbygninger af eksisterende veje. Det skal være med til at binde Danmark bedre sammen.

  Vi har prioriteret nye investeringer i alle dele af landet, så det bliver lettere at være dansker, når man skal transportere sig hurtigere til og fra arbejde og besøge familie og venner rundt omkring i Danmark. Desuden har vi sikret en god balance mellem bedre kollektiv trafik og flere veje, så det bliver lettere og hurtigere at komme frem både med tog, i bil og på cykel”

 • Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

  ”Velfungerende infrastruktur er afgørende for, at de private virksomheder kan skabe vækst i hele Danmark. For trængsel på vejene går både ud over virksomheders produktivitet og konkurrenceevne, når medarbejdere såvel som varer sidder fast i trafikken.

  Med den nye aftale laver vi derfor vigtige investeringer i den trafikale infrastruktur til gavn for danskerne og dansk erhvervsliv. Ikke mindst sætter vi ind med nye investeringer i hovedstadsområdet, hvor vi har nogle af de allermest belastede vejstrækninger i Danmark”

pdf (2,10 Mb)