Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Sådan er det gået med det dynamiske ruderanlæg

Vejdirektoratet har foretaget en lang række analyser af det dynamiske ruderanlæg vedtil- og frakørsel 52 syd for Odense

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Sådan så det ud, da transportministeren prøvekørte anlægget i 2017

Det vakte stor opsigt, da Vejdirektoratet i efteråret 2017 åbnede et såkaldt dynamisk ruderanlæg, hvor trafikanterne skulle køre i venstre side gennem anlægget for at komme hurtigt og nemt gennem til- og frakørsel 52 syd for Odense.

Der var nemlig tale om intet mindre end en danmarkspremiere, som blev markeret af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Og spørgsmålet var, om det nye trafikanlæg ville virke efter hensigten og hjælpe trafikanterne hurtigere gennem det travle rampekryds.

Godt halvandet år senere kan Vejdirektoratet efter en række analyser konstatere, at det dynamiske ruderanlæg, sikrer:

 Øget trafik: Den samlede trafik gennem anlægget er på hverdage steget, så det svarer til en samlet stigning på ca. 12 % over 2 år. Det nye anlæg afvikler altså mere trafik end det gamle, og forskellen er især tydelig i myldretidsperioderne 7-9 og 15-17.

 Hurtigere rejsetid: Rejsetiden for trafikanterne, der færdes gennem anlægget, er reduceret markant, selvom trafikmængden er øget. Især er rejsetiden reduceret markant for de trafikanter, der kommer fra nord. I myldretiden har den gennemsnitlige trafikant fået halveret sin rejsetid gennem anlægget. 

Hvordan fungerer et dynamisk ruderanlæg? Det dynamiske rudeanlæg gør, at  trafikken bytter  bane henover motorvejen for derved at sikre konfliktfri venstresving ned mod motorvejen og samtidig skabe bedre plads til bilisterne i alle retninger.

Bliv klogere ved at se videoen her.

 Samfundsøkonomisk svarer den sparede rejsetid til en årlig gevinst på godt 10 mio. kr. Med et anlægsbudget på 29 millioner kroner har det dynamiske ruderanlæg altså tjent sig selv ind på tre år.

 Korrekt anvendelse af anlægget: Trafikken afvikles tilfredsstillende. Langt den overvejende del af trafikanterne (99,6%) forstår at placere sig i det mest hensigtsmæssige kørespor, når de kører ind i anlægget. Ombygningen har ikke resulteret i ulykker.

De gode erfaringer efter halvandet års brug bliver noteret med tilfredshed af ministeren.

"Jeg havde selv fornøjelsen af at være en af de første, der kørte gennem dette nye og innovative anlæg, og jeg har siden været spændt på, om det kunne afhjælpe det trafikale pres, som trafikanterne i rampekrydset syd for Odense oplevede. Jeg er derfor meget tilfreds med,  at der nu både kommer flere trafikanter gennem anlægget end før, og at de kommer hurtigere frem.  Det viser med al tydelighed, at det var den rigtige beslutning at afprøve denne nye trafikale løsning, og jeg håber, vi kan gøre brug af de gode erfaringer andre steder i landet, hvor det må være relevant", siger Ole Birk Olesen.

LÆS MERE HOS TRANSPORT-, BYGNINGS OG BOLIGMINISTERIET