Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regionale teatre får økonomisk indsprøjtning

Scenekunstaftale giver markant økonomisk løft til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater. En række egnsteatre får i fire år ekstra midler til udvikling

Kulturministeriet

Ny politisk scenekunstaftale giver markant økonomisk løft til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater, som fremover skal være regionale kraftcentre.

Desuden får en række egnsteatre i hele landet samt BaggårdTeatret og Aveny-T i fire år ekstra midler til udvikling.

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en bred politisk aftale, som vender den indirekte støtte på teaterområdet til aktive investeringer, så pengene kommer ud at arbejde på teatrene. Med et varigt økonomisk løft på i alt 10,5 mio. kr. til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater skaber vi nogle nye regionale kraftcentre i Danmark, som forhåbentligt kan give os alle sammen nogle helt fantastiske oplevelser og inspirere andre teatre. Og med et 4-årigt udviklingstilskud til 14 egnsteatre kompenserer vi for den skævvridning, der historisk stammer tilbage fra amternes nedlæggelse. Vi har fået en aftale med nogle rigtig gode fremtidsperspektiver", siger kulturminister Mette Bock.

LÆS MERE HOS KULTURMINISTERIET

 • Hovedelementerne i aftalen
  • Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater får regionale/landsdækkende opgaver og et markant økonomisk løft på samlet 10,5 mio. kr. årligt. 
  • 14 egnsteatre i hele landet får hver især et 4-årigt statsligt udviklingstilskud. Samlet får de 14 egnsteatre 22 mio. kr. med henblik på at nå bredere ud og tiltrække flere publikumsgrupper.
  • Aveny-T får i en 4-årig periode et økonomisk løft på i alt 8 mio. kr., så teatret kan styrke sin udvikling af en profil rettet mod det unge teaterpublikum under 25 år, og BaggårdTeatret får ligeledes et løft på 3 mio. kr.
  • Det Københavnske Teatersamarbejde videreføres med et reduceret budget til administration med henblik på, at midlerne, der er blevet brugt til administration, i stedet kan anvendes til investeringer i scenekunsten.
  • Refusionsordningen på børneteaterområdet forenkles.
  • Pengene til de nye initiativer findes ved omprioriteringer inden for scenekunstområdet på 11 mio. kr., en 4-årig finanslovsbevilling på i alt 33 mio. kr. samt en bevilling på det kulturelle udlodningsaktstykke på 7 mio. kr. 
pdf (233 Kb)