Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil udvide Københavns Lufthavns Station

To nye perroner skal give mulighed for flere direkte tog til lufthavnen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Togstationen ved Københavns Lufthavn og Øresundsbanen over Amager har længe haft kapacitetsudfordringer. Stationen risikerer derfor at være en hindring for Københavns Lufthavns fortsatte vækst, ligesom den kan blive en flaskehals, når togtrafikken fra Sverige ventes at stige i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsens åbning. Derfor vil regeringen som led i det nye hovedstadsudspil igangsætte en udvidelse af Københavns Lufthavns Station, så perronkapaciteten fordobles. Det vil gøre det muligt at håndtere den forventede vækst i person- og godstogstrafikken.

Der etableres samtidig parkeringshuse med mere end 2.000 nye parkeringspladser i lufthavnen i tilknytning til stationen. De foreløbige beregninger viser, at indtægterne fra udlicitering af driften af parkeringshusene vil kunne finansiere hele stationsprojektet.

"Københavns Lufthavn er i stor vækst, og lufthavnen har en ambition om at være den førende internationale lufthavn i Norden med over 40 millioner passagerer årligt. Det er afgørende for væksten, at den omkringliggende infrastruktur understøtter lufthavnen", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

"Jeg er derfor glad for, at vi uden at skulle åbne statskassen kan igangsætte en udvidelse Københavns Lufthavns Station, som sikrer, at der kan køres flere direkte tog til lufthavnen samtidig med, at vi fremtidssikrer togstationen, så banen kan håndtere den forventede vækst i person-, og godstrafikken".

Anlægges helt ny station
Projektet indebærer, at der anlægges en ny station parallelt med den gamle med to nye overdækkede perroner. De nye perroner skal etableres ved de nuværende godsspor 11 og 12, som ligger under metrostationen. Med den nye station kan der etableres den såkaldte ”retningsdrift”, så alle tog i østgående retning føres igennem den eksisterende station, mens alle tog i vestgående retning føres igennem den nye station. Det betyder således, at øst- og vestgående tog ikke længere skal krydse hinanden i forbindelse med trafikafviklingen ved lufthavnen. Dermed øges også banekapaciteten på den overbelastede Øresundsbane.

Udvidelsen vil gøre det muligt at håndtere en markant forøgelse af passagertrafikken over Øresund og øge betjeningen af lufthavnsstationen, der således har kapacitet til at håndtere andelen af rejsende, der ankommer med tog i en situation med 40 millioner årlige rejsende i lufthavnen svarende til lufthavnens målsætning.

Udover at betjene rejsende fra lufthavnen vil parkeringshusene kunne fungere som Parkér & Rejs-anlæg og give billisterne mulighed for at fortsætte deres rejse til centrum af København med metro eller fjerntog.  

Tidsplanen for projektet er, at der fra 2019 til 2021 skal gennemføres en detaljeret projektering, herunder gennemføres miljøvurdering. I perioden 2020-2022 skal projektet i udbud og myndighedsbehandles. Projektet vil herefter kunne udføres i årene 2022-2025.

 Fakta:
Sund & Bælt Holding A/S vurderer, at en samlet stationsløsning inkl. parkeringshuse kan etableres for ca. 2,5 mia. kr. (inkl. 50 pct. korrektionsreserve).

 Det er selskabets vurdering, at anlægsinvesteringen kan tilbagebetales via indtægter fra udlicitering af driften af parkeringshusene til en operatør.  Ved en belægningsprocent på 95 pct. i parkeringshusene vurderes projektet at kunne tilbagebetales i løbet af 26 år, mens tilbagebetalingstiden vil være op til 38 år med en belægningsprocent på 75 pct.