Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Tilbagetrækning

Tidlig pension i denne valgperiode

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen arbejder på en model for tidlig pension, der efter planen skal præsenteres næste år. Derudover får Beskæftigelsesministeriet en enhed, der bliver øremærket pensionsområdet. 

"Regeringen vil indføre retten til tidlig tilbagetrækning i denne valgperiode. Det er vigtigt, fordi vi kan se, der er mennesker, som efter mange år på arbejdsmarkedet, er slidt ned. Og problemet bliver større i takt med, at vi hæver pensionsalderen allerede fra næste år", siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.  

"De borgerlige har påstået, at vi er bundet af forliget om levetidsindeksering, så retten først kan gavne nedslidte efter næste valg måske helt fremme i 2024. Det er et forlig, vi står ved, men som vi hele tiden har sagt, og som Beskæftigelsesministeriet bekræfter igen, så er vi ikke bundet af regler eller forlig, der gør, at vi skal vente. Det er også på høje tid, at vi får en ordning, så folk, som har knoklet i hårde job fra en tidlig alder, kan trække sig værdigt tilbage", siger ministeren. 

Ny pensionsenhed
Der vil som led i arbejdet med at udvikle et forslag til tidlig tilbagetrækning blive oprettet en ny pensionsenhed i Beskæftigelsesministeriet. 

Regeringen vil indkalde FH og DA til flere drøftelser, inden overenskomstforhandlingerne begynder på det private arbejdsmarked senere på efteråret. 

- Parterne har bedt os respektere de kommende overenskomstforhandlinger, og det lytter vi selvfølgelig til. Det ændrer ikke på, at vi i løbet af næste år vil præsentere et forslag til værdig tilbagetrækning - og også vil lave en aftale forudsat, vi kan finde politisk flertal. I forhold til den politiske proces er jeg fortrøstningsfuld, fordi DF har tilkendegivet, at de gerne vil finde en ordning til seniorer, så de kan trække sig værdigt tilbage. 

Se notat om mulighederne for at indføre en tidlig pension i denne valgperiode (PDF)