Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Hastebehandling

Regeringen vil frakende fremmedkrigere dansk statsborgerskab

Statsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Statsminister Mette Frederiksen ved pressemøde i Spejlsalen

Den aktuelle situation i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien udgør en betydelig risiko for, at fremmedkrigere med danskstatsborgerskab om kort tid kan være på vej mod Danmark. 

Derfor vil regeringen bede Folketinget om at hastebehandle et lovforslag, der skal gøre det muligt administrativt at frakendefremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab. Det vil betyde, at Danmark kan frakendefremmedkrigere deres statsborgerskab, mens de stadig befinder sig i udlandet.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Der er risiko for, at de kurdisk kontrollede IS-lejre i grænseområdet bryder sammen, og at fremmedkrigere med dansk statsborgerskabsøger mod Danmark. Det er mennesker, der har vendt Danmark ryggen og med vold kæmpet mod vores demokrati og frihed. De udgør en trussel mod vores alles sikkerhed. De er uønskede i Danmark. 

Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre dem i at komme tilbage til Danmark.”

Hastebehandling

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har på forhånd tilkendegivet, at de bakker op omen hastebehandling af lovforslaget.

Ekstraordinært bidrag

Situationen i det nordlige Syrien vil have alvorlige konsekvenser for civilbefolkningen herunder udsigten til nye bølger af flygtninge, migranter og internt fordrevne. Derfor har regeringen besluttet at yde et ekstraordinært bidrag på 20 mio. kr. til internationale Røde Kors i Syrien til at hjælpe de særligt udsatte områder i landet.

Det er centralt, at Danmark agerer sammen med internationale samarbejdspartnere og allierede i bl.a. EU og NATO for at lægge et massivt internationalt pres på Tyrkiet. Derfor vil Danmark i EU forsøge at opnå enighed om opbakning til en restriktiv våbeneksportpolitik i forhold til Tyrkiet.