Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Hjælp til Grønland

Akut hjælp til udsatte børn og unge i Grønland

Social- og Indenrigsministeriet

Regeringen tager nu første skridt til at imødekomme de grønlandske myndigheders ønske om at styrke samarbejdet om udsatte børn og unge, der også omfatter børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb eller vold.

Folketinget har i dag afsat 5,3 millioner kroner, som skal bruges til akut bistand i 2019. Pengene skal bl.a. gå til et pilotinitiativ, som Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) har ønsket at sætte i gang.

Akutteam af fagpersonale
Pilotinitiativet består af et akutteam af fagpersonale, der kan hjælpe Kommuneqarfik Sermersooq med sagsbehandlingen og med at yde behandling i bl.a. byen Tasiilaq i Østgrønland.

Naalakkersuisoq (landsstyremedlem) for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, siger:
"Vi sætter pris på Danmarks hjælp til udsatte børn og unge. Vi kan ikke løse alle udfordringerne på børne- og ungeområdet på samme tid. Vi er begyndt med Tasiilaq. Med akutindsatsen fra Danmark får mange udsatte børn og unge i Tasiilaq hjælp. Erfaringerne fra Tasiilaq skal vi bruge i arbejdet med at hjælpe udsatte børn og unge i resten af Grønland".

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:
"Det er vigtigt for regeringen at imødekomme landsstyrets ønske om hjælp til børn og unge, der har været udsat for overgreb, så hurtigt som muligt. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med 5,3 millioner kroner i hånden kan bistå med at nedbringe antallet af ubehandlede børnesager og tage det første skridt for at styrke samarbejdet på børneområdet.

Ud over den akutte hjælp i 2019 har regeringen og Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) besluttet at sætte et tværgående arbejde i gang mellem Grønland og Danmark, der skal analysere området og i 1. halvår af 2020 komme med anbefalinger til, hvordan forholdene for udsatte børn og unge i Tasiilaq og resten af Grønland kan forbedres på længere sigt. 

Fakta:

  • Grønland har overtaget socialområdet og har derfor ansvaret for børneområdet i Grønland.
  • I foråret viste DR dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder”, som satte fokus på, at børn og unge i Tasiilaq ikke får tilstrækkelig hjælp, hvis de har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.
  • Et uanmeldt tilsyn i Kommuneqarfik Sermersooq i sommeren 2019 viste, at der var 520 børnesager, hvoraf der i 201 sager var truffet afgørelse om iværksættelse af en socialfaglig undersøgelse, uden at undersøgelsen var iværksat

De 5,3 millioner kroner forventes anvendt til:

  • Et akutteam, som forventes at bestå af socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere, der kan bistå med sagsbehandling og behandlingsindsatser over for udsatte børn og unge i Tasiilaq.
  • Midler til at gennemføre en analyse af plejefamilieområdet i Grønland.
  • Midler til udvidelse af behandlingsindsatsen til børn og unge, som er ofre for seksuelle overgreb.