Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Vejen banet for fremtidens supervindmøller

Regeringen har givet 50 mio. kr. i tilskud til at teste kæmpevindmøller, der svarer til et 3-etagers hus og med en vægt på mellem 600 og 800 tons.

Finansministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nacellerne, der sidder øverst på en vindmølle, huser de systemer, der binder vindmøllens mange komponenter sammen og kan være med til at sikre en markant større strømproduktion. De store 16 MW havvindmøller, som kæmpenacellerne på testcenteret LORC skal sidde på, kan på en time under optimale forhold producere 16.000.000 Wh. 

En 16 MW mølle vil ved fuld effekt kunne holde ca. 80.000 ovne kørende på 150 grader, eller udtrykt i et mere normalt målestoksforhold, give strøm til ca. 31.000 husstande.

Fire gange så stor strømproduktion
Det er en firedobling af strømproduktionen i sammenligning med 3,6 MW møllerne på havet ud for Anholt, der kan producere 3.600.000 Wh på en time.

”Den danske vindmølleindustri tager helt bogstaveligt nogle kæmpe skridt for vores grønne omstilling og er samtidig med til at trække store investeringer til Danmark. Derfor har vi i regeringen besluttet at støtte de nye testfaciliteter på LORC med 50 mio. kr. Det arbejde, der kommer til at foregå her, er i alle danskeres interesse – i forhold til klimaet, og i forhold til eksportmuligheder og grønne arbejdspladser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Vi vil spille nøglerolle
”Danmark er et grønt foregangsland, og med støtten til LORC cementerer vi ambitionen om at spille en nøglerolle i udviklingen af fremtidens supervindmøller. Støtten er samtidig det første konkrete tiltag i forbindelse med den banebrydende hensigtserklæring med vindmølleindustrien, som regeringen underskrev i januar. En erklæring, der skal hjælpe vindindustrien med at løfte sig til det næste niveau, og som samtidig skal styrke den danske klimaindsats og den danske økonomi til glæde for danskerne,” siger finansminister Kristian Jensen.

De 50 mio. kr. vil bidrage til etableringsomkostningerne af selve testfaciliteterne. Samlet set kommer den nye testfacilitet til at koste ca. 300 mio. kr. Danmarks Eksportkreditfond EKF, Nordea, Vækstfonden og Damarks Grønne Investeringsfond medfinansierer med lån på markedsvilkår. Driften vil blive dækket af brugerne af testfaciliteten.