Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Finanslovsforslag

Regeringen fjerner omprioriteringsbidraget på uddannelser

Regeringen

Regeringen vil stoppe den tidligere regerings besparelser på uddannelser, og vil derfor fjerne det årlige omprioriteringsbidrag på to procent på uddannelsesområdet fra 2020 og frem på de uddannelsesinstitutioner, der ellers var omfattet. Det betyder, at blandt andet gymnasier og VUC’er ikke længere vil opleve massive årlige besparelser på de uddannelser, de udbyder.

”Uddannelse er det fundament vores samfund er bygget på. Vi bliver stærkere og rigere, jo bedre uddannet vi samlet set er som befolkning. Nu tager vi et lille, men vigtigt skridt, for at rette op på den skade besparelserne har været for vores uddannelser og dermed for vores samfund. Det er klart, at vi ikke løser alle problemerne ved at droppe planlagte besparelser, men i første omgang handler det om at stoppe blødningen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Bevillingen på Børne- og Undervisningsministeriets område er løftet med ca. 345 mio. kroner i 2020 som følge af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget.

Få det fulde overblik hos Børne- og Undervisningsministeriet

Videregående uddannelser beskåret
Set i forhold til niveauet i 2015 er bevillingerne til de videregående uddannelser beskåret med cirka 1,3 milliarder kroner i 2019 som følge af omprioriteringsbidraget.

Hidtil har der været budgetteret med besparelser for yderligere cirka 0,3 milliarder kroner i 2020 og cirka 0,6 milliarder kroner årligt fra 2021 som følge af omprioriteringsbidraget. Regeringen foreslår nu at afskaffe det årlige omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet fra 2020 og frem.

"Uddannelse til vores børn og unge er en vigtig del af vores velfærd, og regeringen sætter velfærd først. Derfor vil vi stoppe omprioriteringsbidraget. For gode uddannelser er en investering i fremtiden. Jeg har været rundt på mange uddannelsesinstitutioner, og jeg kan se og høre, at de økonomiske rammer betyder noget for for eksempel kontakten til underviserne, antallet af undervisningstimer og mere feedback", siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Få det fulde overblik hos Uddannelses- og Forskningsministeriet