Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemøde

Regeringen præsenterer fire militære bidrag

Regeringen
Se eller gense pressemødet med statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen

Regeringen har i dag på et møde i Udenrigspolitisk Nævn rådført sig med Folketingets partier om nye militære bidrag til fremme af international fred og sikkerhed.

Udenrigsminister Jeppe Kofod:
”Vi skal være med i verdens brændpunkter, hvor Danmark har værdier og interesser på spil. Også med de militære værktøjer. Og vi skal gøre det med en bredere udenrigs- og sikkerhedspolitisk dagsorden for øje. Når vi stiller med nye militære bidrag i Sahel-regionen og i Syrien til kampen mod ISIL, så handler det om mere end umiddelbar brandslukning. Vi sætter ind over flere fronter for at skabe sikkerhed, stabilitet og – på sigt – en positiv udvikling i Europas nærområder. Vi kobler de militære bidrag med en langsigtet diplomatisk, økonomisk og udviklingspolitisk indsats. Samtidig skal vi som kerneallieret løfte vores del af byrden i NATO og fastholde det tætte forhold til USA. Denne brede og balancerede tilgang afspejles i de bidrag vi melder ud i dag.”

Forsvarsminister Trine Bramsen:
”Danmark og det danske forsvar er endnu en gang blevet bedt om at bidrage til fred og stabilitet ude i verdens brændpunkter. Det er jeg særdeles stolt over. For Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed styrkes, når vi tager aktiv del i den internationale kamp mod terrorisme og ufred. Og så viser den brede vifte af bidrag, som vi nu lægger op til at sende af sted jo med al tydelighed, at Forsvarets evner, materiel og soldaternes kunnen er særdeles efterspurgt af vores allierede. Ligesom vi sætter en tyk streg under vores status som kernemedlem af NATO."

Efter at have rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn i dag vil regeringen i den kommende tid fremsætte de relevante beslutningsforslag i Folketinget.

Fakta om alle 4 bidrag: 

  • Et kirurghold fra Forsvaret til en koalitionsbase i det nordøstlige Syrien. 
  • Et substantielt beredskabsbidrag med en kampbataljon, et større krigsskib samt fire kampfly til at styrke NATO’s afskrækkelses- og forsvarsprofil. 
  • Et transportflybidrag med op til cirka 65 personer og et personelbidrag på op til cirka 10 personer til FN’s fredsbevarende mission, MINUSMA. Dertil kommer et helikopterbidrag med op til cirka 70 personer og 1-2 stabsofficerer til den franskledede Operation Barkhane i Sahel-regionen.
  • Et fregatbidrag til samsejlads med en amerikansk hangarskibsgruppe.

Derudover ser regeringen positivt på et muligt flådebidrag til en international maritim indsats med europæisk forankring i Hormuz-strædet.