Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regler for optagelse på gymnasiale uddannelser bliver justeret

Børne- og Undervisningsministeriet
Social- og boligministeren Pernille Rosenkrantz-Theil

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance (gymnasieforligskredsen) er enige om at justere optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser.

I foråret 2019 trådte nye adgangsforudsætninger til de gymnasiale uddannelser i kraft. Erfaringerne fra sommerens optagelsesproces viser, at processen er kompliceret, svær at forstå, og at nogle elevgrupper er kommet i klemme i de nye regler.

Partierne har derfor indgået en politisk aftale, der betyder, at unge, der ansøger fra en prøvefri 10. årgang – for eksempel en efterskole uden prøver – eller efter studieophold i udlandet eller lignende, ikke skal til optagelsesprøve og -samtale, men kan optages på baggrund af deres resultater fra folkeskolens prøver i 9. klasse.

 • Aftalen kort
  • Aftalen omfatter følgende ændringer: 
  • Forlænget gyldighed af resultater fra 9. og 10. klasse.
  • Mulighed for at søge optagelse i begyndelsen af skoleåret.  
  • Mulighed for betinget optag af ansøgere, der har været syge ved folkeskolens prøver.
  • Ændring af antallet af forsøg til optagelsesprøven.
  • Justering af, hvilken institution der afholder optagelsesprøve og -samtale.
  • Justering af tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøven. 
  • Mulighed for at bruge optagelsesprøven som optagegrundlag til erhvervsuddannelserne. 
  • Smidiggørelse af krav til underskrift fra forældre.

Derudover kan elever, som fx starter på efterskole, men ombestemmer sig inden udgangen af oktober og gerne vil i gymnasiet, optages på gymnasiet på baggrund af gymnasielederens vurdering i stedet for at skulle vente et helt år på at søge om optagelse.

”For mange unge oplevede i sommerens optagelsesproces til gymnasiet uforståelige blindgyder. En bred politisk aftale har sikret, at eleverne ikke kommer i klemme til næste sommer. Regeringen er meget tilfreds med, at der er bred opbakning fra gymnasieforligskredsen til at justere reglerne. På et senere tidspunkt vil regeringen i en samlet gennemgang af optagelsesreglerne se på, om der lægges vægt på de rigtige ting", siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om aftalen.

LÆS MERE HOS BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET

Justeringerne af optagelsesreglerne vil træde i kraft i foråret 2020 og gælde til optagelsesprocessen til skoleåret 2020/21.

STUK's evaluering af optagelsesprocessen (uvm.dk)

pdf (173 Kb)