Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Ligestilling

Omfanget af kvindehad på internettet skal afdækkes

Miljø- og Fødevareministeriet
 Mogens Jensen
Foto: Keld Navntoft
Nordisk Ministerråd afsætter 700.000 kroner til at undersøge særlige internetfora, hvor primært unge mænd samles i en modkultur om modstand af ligestilling, og i hvor høj grad den modkultur siver over i mainstream-internetkultur. 
I november 2018 gik en ung mand ind i et yoga-studie i byen Tallahassee i Florida, USA. Han skød seks kvinder. To af dem døde. Det var noget, den unge mand havde planlagt over længere tid og han udtalte i forbindelse med angrebet, at ”hvis jeg ikke kan finde en anstændig kvinde at leve sammen med, vil jeg finde mange uanstændige kvinder at dø sammen med.”

Drabsmanden fra Tallahassee er et eksempel på det kvindehad, som findes i visse internetfællesskaber på fx 4chan, 8chan og Reddit. Nu afsættes der 700.000 kroner til at undersøge fænomenet i de nordiske lande. 

- Som en del af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020, igangsætter jeg nu en undersøgelse af internetfora, hvor særligt unge mænd opildner hinanden til modstand mod ligestilling og kvinders rettigheder, og hvor seksuelle krænkelser og vold mod kvinder legitimeres. Vi vil undersøge, hvor udbredt denne modkultur er i de nordiske lande. Hvad der foregår i debatterne på nettet. Og hvorvidt disse internetfora flyder over og påvirker mere almindelige sociale medier, og dermed også påvirker andre unge mænds holdninger til kvinder og ligestilling, siger minister for ligestilling, Mogens Jensen.  

Med #MeToo bevægelsen blev der sat øget fokus på seksuelle krænkelser overalt i samfundet, og bevægelsen gav kvinder mulighed for at beskrive og klage over de overgreb, de oplever. Det har dog også givet anledning til, at nogle mænd føler, at mænd mister deres position i samfundet. 

- Norden skal være et samfund, hvor alle – både kvinder og mænd - har fri og lige adgang til deltage i den offentlige debat, også når den foregår på nettet. Derfor er det både et demokratisk problem og et ligestillingsproblem, når særligt kvinder udsættes for hatespeech og seksuelle krænkelser på sociale medier, og som resultat fx trækker sig fra politiske diskussioner eller ikke føler, de kan udfolde sig frit, siger Mogens Jensen. 

Undersøgelsen sættes i gang i begyndelsen af 2020 og skal afdække, hvilke unge mænd der færdes i udvalgte fora, og hvordan disse fora på internettet former og forstærker unge mænds holdning til og forståelse af ligestilling. Undersøgelsen skal desuden belyse fænomenets omfang og sammenhænge med mainstream-internetkultur og ventes færdig i september 2020. 

 • Fakta
  • Nordiske undersøgelser viser, at kvinder i højere grad end mænd udsættes for hadefulde ytringer og krænkelser online i relation til deres krop og seksualitet (NIKK 2017).

  • Næsten 10 % af alle kvinder og 4 % af alle mænd angiver at have oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser (seksuelt stødende bemærkninger på fx internettet, uønskede seksuelle invitationer, kommentarer mv.) inden for det seneste år (2017). Langt de fleste af både kvinderne og mændene har oplevet det flere gange (Statens Institut for Folkesundhed 2018).

  • Især unge kvinder er udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser, hvor 27,2 % af kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser det seneste år (2017). For mænd i alderen 16 til 24 år er tallet 6,7 % (Statens Institut for Folkesundhed 2018).

  • Kvinder er i højere grad end mænd tilbøjelige til at afholde sig fra at deltage i den offentlige debat pga. hadefulde kommentarer (Institut for menneskerettigheder 2017).

  • Undersøgelser tyder på, at mænd står for størstedelen af de hadefulde ytringer på sociale medier (Institut for menneskerettigheder 2017).

  • Det er ofte indvandrings- og ligestillingsspørgsmål, der vækker had og afstedkommer hadefulde ytringer (NIKK 2017).