Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nyt talentprogram til studerende

190 mio. kr. skal tilbyde de dygtigste studerende ekstra muligheder og flere udfordringer.

Undervisningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Der findes talentfulde og topmotiverede studerende på alle de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Derfor vil regeringen afsætte 190 millioner kroner til et nyt talentprogram, som alle videregående uddannelsesinstitutioner kan søge fra. Talentprogrammet er dermed det bredeste nogensinde. Målgruppen for programmet er de cirka 2 procent dygtigste studerende på tværs af de videregående uddannelser.

"Vi skal være bedre til at dyrke talenterne i Danmark. Mange flere unge tager i dag en videregående uddannelse end for 10 år siden. Det er rigtigt godt, men det betyder også, at vi skal gøre en indsats for de allerdygtigste og mest motiverede unge, så alle studerende udfordres på deres studier. Ellers får vi ikke udviklet talentet tilstrækkeligt", siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Der findes i dag talentinitiativer på de videregående uddannelsesinstitutioner. De erfaringer skal der bygges videre på. Det nye talentprogram giver mulighed for at øge ambitionsniveauet for eksisterende talentinitiativer, udbrede dem til flere studerende og forankre indsatsen som en fast del af de videregående uddannelser.

”Talentindsatsen i dag er ofte tilfældig og baseret på nogle få ildsjæle på de enkelte institutioner. Det må aldrig være tilfældigheder, der afgør, om man kan udfolde sit talent. Alle børn og unge med et særligt talent fortjener at blive mødt af en målrettet, strategisk talentindsats, som giver dem blod på tanden til at dyrke deres talent. Med indsatsen skal vi skabe en kultur, hvor det er lige så ’sejt’ at være dygtig til et fag som til fodbold,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

Det bliver muligt at skræddersy talentforløbene, så de matcher de individuelle uddannelser og de forskellige behov, de studerende har. Rammerne bliver derfor fleksible for talentudviklingen på de videregående uddannelsesinstitutioner, så de ikke skaber barrierer for uddannelsesinstitutionernes arbejde med de mest talentfulde studerende.

Det nye talentprogram indgår som et initiativ i regeringens opfølgning på Disruptionrådets arbejde.

Fakta

Regeringen forbedrer rammerne for talenter på de videregående uddannelser på to måder.

Regeringen vil investere 190 millioner kroner i talentforløb og andre aktiviteter for talentfulde studerende. Regeringen vil etablere en pulje, som alle videregående uddannelsesinstitutioner vil kunne ansøge om midler til udvikling og drift af ambitiøse talentforløb.

De konkrete talentaktiviteter udformes af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er fælles for talentaktiviteterne, at de skal leve op til følgende principper:

  • Krav om en ekstraordinær indsats
  • Faglige udfordringer på særligt højt niveau
  • Partnerskaber og udsyn
  • Tværfaglighed

De studerende skal udvælges til talentforløbene ud fra et klart formuleret sæt udvælgelseskriterier, hvor der stilles flere krav end for de almindelige uddannelser, fag eller forløb. Samtidig vil regeringen giver uddannelserne mere frie rammer til talentudvikling, så det bliver endnu lettere for uddannelsesinstitutionerne at prioritere talenterne.

LÆS MERE PÅ UNDERVISNINGSMINISTERIETS HJEMMESIDE

LÆS MERE PÅ UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIETS HJEMMESIDE

 

pdf (471 Kb)
pdf (2,02 Mb)