Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Grøn omstilling

Nyt regeringsudvalg for grøn omstilling

Regeringen
Regeringen samlet til det første ministermøde
Regeringen oprettet et nyt udvalg med fokus på den grønne omstilling. Arkivfoto ministermøde

Regeringen nedsætter et nyt stående udvalg for grøn omstilling med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen som formand og med miljøministeren, skatteministeren, fødevareministeren, transportministeren, uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren som faste medlemmer.

En ambitiøs grøn omstilling kan ikke drives fra de enkelte grønne fagministerier alene. Udvalget skal understøtte, at grønne hensyn bliver tænkt på tværs af politikområder og bidrage til at gennemføre de strukturelle ændringer i samfundet, som skal til for at nå regeringens klimamål.

Andre ministre inviteres med til møder når relevant.