Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Nyt matematikcenter skal løfte børns matematikevner

Børne- og Undervisningsministeriet
To drenge sidder ved siden af hinanden i et klasselokale

Det nye center skal hjælpe dagtilbud, grundskoler, gymnasier og erhvervsuddannelsesinstitutioner i deres arbejde med matematik i undervisningen samt i det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

Børn skal have de bedste forudsætninger for at lære matematik, og kvaliteten af matematikundervisningen skal hæves hele vejen fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne. 

Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at etablere Nationalt center for udvikling af matematikundervisning. Centret skal hæve fagligheden i faget blandt andet ved at indsamle og udbrede erfaringer og ny viden om faget til gavn for børn, elever, pædagoger og undervisere.

Det nye center placeres fysisk på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup, men centrets opgaver dækker alle dagtilbud, grundskoler, gymnasier samt erhvervsuddannelsesområder i landet og skal samarbejde bredt og være til gavn og inspiration for alle interesserede inden for det matematiske felt i Danmark. 

Centret forventes åbnet i begyndelsen af 2020. 

  • Fakta om Nationalt center for udvikling af matematikundervisning
    • Nationalt center for udvikling af matematikundervisning nedsættes af Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
    • Børne- og Undervisningsministeriet har afsat i alt 25 millioner kroner i perioden 2019-2023 til etablering og drift af centret.
    • Centret placeres fysisk på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup, der er et institut under Aarhus Universitet, men centret er et tæt samarbejde mellem konsortiets deltagere: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.
    • Børne- og undervisningsministeren har udpeget konsortiet som vært for centret. Konsortiet er udpeget på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningerne, ud fra på forhånd udmeldte vurderingskriterier.