Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Politisk aftale

Dårlig landbrugsjord kan blive til god natur

Miljø- og Fødevareministeriet
Skyer på himlen og vindmølle ved å.

En ny politisk aftale for 150 mio. kroner sikrer, at et stort jordfordelings-puslespil kan blive til virkelighed. Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken er blevet enige om en model for multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordeling.

Det skal gennem lokale projekter som blandt andet skal gavne klima, natur og landmænd over hele landet, men udgangspunktet er, hvad man lokalt er interesseret i.

Flere hensyn i én løsning
Den multifunktionelle jordfordeling skal sikre erfaringer, der kan bruges i en senere mere omfattende jordreform.

En multifunktionel jordfordeling tænker flere samfundshensyn ind i én løsning i den samme proces. For at de multifunktionelle projekter kan få fri jordfordeling, skal projektet levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, som gavner klimaet, miljøet, naturen, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Ordningen kan samarbejde med andre finansieringskilder, så man kan gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde.

"Vi har sammen med regeringens støttepartier en målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Her spiller landbruget en afgørende rolle, og netop jordfordeling, som muliggør udtagning af kulstofrig jord af drift, kan blive et vigtigt instrument til at nå vores ambitiøse mål. Aftalen skal sikre os praktiske erfaringer til det videre arbejde med en større jordreform, og nu kan vi komme i gang", siger fødevareminister Mogens Jensen.

LÆS MERE HOS MILJØ- OG  FØDEVARMINISTERIET

pdf (296 Kb)