Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Målet om praktikpladser er nået

Målsætningen fra trepartsaftalen fra 2016 om 2.100 flere praktikpladser i 2018 sammenlignet med 2016 er nået.

Undervisningsministeriet

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, som skal sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at der hvert år skal skabes flere praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne. Nye tal fra december 2018 viser nu, at praktikpladsmålet for 2018 er nået – og mere til. 

I 2018 er der i alt skabt 2.800 flere uddannelsesaftaler end i 2016. Målsætningen i trepartsaftalen var 2.100 flere praktikpladser i 2018. Dermed er målet nået i overbevisende stil. 

”2.800 flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne er virkelig godt nyt for både elever og virksomheder. Praktik i en virksomhed ruster eleverne både fagligt og socialt og kan gøre vejen til et spændende arbejdsliv nemmere og mere overskuelig. Virksomhederne får et frisk pust udefra med praktikelever, og samtidig er virksomhederne med til at sikre, at de også i fremtiden er sikret fagligt stærke kolleger. Elever, skoler og virksomheder har arbejdet benhårdt på at nå trepartsaftalens målsætning, og jeg håber, at alle nu har fået blod på tanden til at fortsætte indsatsen, så endnu flere elever kommer i praktik hos en virksomhed de kommende år,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

I alt er der indgået 37.087 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne fraregnet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse i 2018, som ikke indgår i trepartsmålsætningen.

Det er 2.800 flere end de 34.247 uddannelsesaftaler, der blev indgået i 2016. Næsten halvdelen af de nye praktikpladser er skabt inden for de 36 uddannelser, der er udpeget til fordelsuddannelser i 2018. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft, og hvor muligheder for en praktikplads derfor er gode.

Ud over initiativet med fordelsuddannelser blev det nye praktikpladsen.dk relanceret i 2018 for at lette kontakten mellem elever og virksomheder.

LÆS MERE PÅ UNDERVISNINGSMINISTERIETS HJEMMESIDE