Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Trivsel

LGBTI-personers trivsel i idrætsforeninger skal undersøges

Kulturministeriet
Mange børn løber i idrætstime
Foto: Colourbox

Kulturminister Rasmus Prehn igangsætter nu en undersøgelse af LGBTI-personers forhold og udfordringer i idrætsforeninger. Resultaterne skal føre til den første politiske indsats for at forbedre LGBTI-personers trivsel i idrætsmiljøer i Danmark frem mod WorldPride og EuroGames i 2021.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”Danmark skal være kendt som et foregangsland, hvor alle behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet. Det gælder også i idrættens verden. For idrætten samler os, og derfor er det ekstra vigtigt, at der er plads til alle, og at vi tør tale om vores forskellighed. Derfor er det også modigt, når ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen står frem og taler om sin seksuelle orientering, eller når fodboldspilleren Viktor Fischer kommer med opråb mod tilskueres homofobiske tilråb og smædesangene i sporten. Det er ikke tit idrætsfolk tager de skridt, og det vidner for mig at se om, at vi stadig har et stykke vej endnu, før alle kan tale åbent om det her.”

Det er regeringens ambition, at undersøgelsen skal følges op med udvikling af en fælles strategi, som skal munde ud i konkrete initiativer, der skal forbedre LGBTI-personers trivsel i idrætsmiljøer i Danmark.

  • Baggrund

    Initiativet på idrætsområdet er en del af en større handlingsplan på LBGTI-området, som et bredt flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev enige om at afsætte penge til i efteråret 2017.

    I alt er der afsat 25 mio. kr. til at forbedre forholdene for LGBTI-personer i perioden 2019-2022. Der er afsat 1,8 mio. kr. til at foretage undersøgelsen og efterfølgende initiativer på Kulturministeriets område.

    Undersøgelse udarbejdes af Analyse & Tal i samarbejde med en følgegruppe bestående af medlemmer fra Idrættens Regnbuekoalition; et interessentnetværk dannet af Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder, PAN Idræt, LGBT Danmark, LGBT+ Ungdom, Copenhagen Pride, Copenhagen 2021, Dansk Boldspil Union, Dansk Håndbold Forbund, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Hellerup Idrætsklub, Spillerforeningen og Sex og Samfund.

    Resultaterne af undersøgelsen forventes at være klar i februar 2020, hvorefter en række initiativer og kampagner frem mod WorldPride og EuroGames i 2021 igangsættes.