Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Udspil: Bedre ledelse på offentlige arbejdspladser

Kvaliteten i den offentlige ledelse skal løftes og der sættes fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan udvikle deres kompetencer.

Beskæftigelsesministeriet
Finansministeriet
Kvinde og to små børn

Omkring 820.000 offentligt ansatte går hver dag på arbejde for at gøre en positiv forskel for borgerne og for samfundet.

Det er eksempelvis sygeplejersker og SOSU’er på vores sygehuse og i ældreplejen, lærere og undervisere på skoler og uddannelsessteder, politibetjente og kontoransatte rundt om i staten, kommunerne og regionerne. De skal have de bedst mulige rammer for at kunne bruge deres faglighed og levere velfærd af høj kvalitet.

Regeringen fremlægger derfor udspillet ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’, som skal bidrage til at skabe mere velfungerede offentlige arbejdspladser med høj medarbejdertrivsel.

Offentlig ledelse skal styrkes 
Med 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger skal udspillet styrke og udvikle offentlig ledelse og være med til at sikre, at medarbejdere og ledere kan udvikle deres faglige kompetencer.

”Ledelse spiller en helt central rolle på enhver arbejdsplads. Dygtige og engagerede ledere, der fx giver medarbejderne plads til at bruge deres faglighed og inddrager dem i tilrettelæggelsen af opgaverne, skaber ofte de bedste resultater og gode arbejdspladser med høj trivsel. Derfor er det også helt afgørende, at vi har dygtige offentlige ledere, der kan sætte en retning, og samtidig forstår værdien af, at opgaver løses bedst i fællesskab”, siger Sophie Løhde.

Sygefravær skal ned
Udspillet indeholder bl.a. initiativer, der skal nedbringe sygfraværet i den offentlige sektor. Regeringen vil fx etablere et nyt rejsehold, der kan tage rundt i hele landet for at rådgive arbejdspladser med et særligt højt sygefravær.

”Et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær er nogle af grundstenene for at have velfungerende arbejdspladser, der gør det muligt at skabe værdi for borgerne. Her spiller god og kompetent ledelse et vigtigt element. Det er der behov for at styrke, og jeg er derfor glad for, at vi i dag kan præsentere brede sygefraværsinitiativer, som skal være med til at sikre et bedre og sundere arbejdsmiljø”, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Kompetencer skal udvikles
Udover at nedbringe sygefraværet og løfte ledelseskvaliteten skal udspillet styrke kompetenceudviklingen blandt ledere og medarbejdere i det offentlige. Det skal bl.a. ske ved at etablere et nyt tværoffentligt kompetenceråd bestående af praktikere, forskere og andre eksperter.

"Kompetente ledere og medarbejdere er en grundforudsætning for, at vi kan levere velfærd af høj kvalitet. Derfor er det også godt, at der investeres i kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Men vi tænker ikke i tilstrækkelig grad på tværs, og vi mangler også et overblik over de forskellige kompetenceudviklingsindsatser og mere viden om deres effekt. Blandt andet derfor lægger vi i samarbejde med kommunerne og regionerne op til at etablere et nyt kompetenceråd, der skal være med til at sætte en tydelig retning for udviklingen af offentlige ledere og medarbejderes kompetencer", siger innovationsminister Sophie Løhde.

pdf (4,68 Mb)