Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Kulturministeren vil have rene linjer om DAB-udbud

Kulturministeriet
Rasmus Prehn
Foto: Claus Bech

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn ønsker, at Radio & TV-nævnet skal svare på den seneste tids spørgsmål og kritik om begrundelsen for valget af udbyder til den nye digitale radiokanal. Ministeren vil derfor sørge for et møde med nævnet, hvor også medieordførerne fra Folketingets partier er inviteret, så nævnet kan svare på spørgsmål

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn siger:

”Jeg vil have, at der er rene linjer om den beslutning, som Radio- og tv-nævnet har truffet. Kritik og alle spørgsmål om DAB-udbuddet er mere end velkommen, og alle skal have svar. Derfor må Radio og tv-nævnet også stille op og besvare alle spørgsmål, der måtte være. Det er vigtigt, at nævnet nu har åbnet for, at byderne kan stille spørgsmål til nævnet om beslutningen.

Jeg vil nu tage initiativ til et møde med formandskabet for nævnet, hvor også ordførerne fra Folketingets partier inviteres med, så vi kan få svar på alle spørgsmål.

Jeg har noteret mig kritikken af mig for ikke at stille op i offentligheden i forbindelse med denne sag. Det ærgrer mig, for jeg stiller gerne op, men jeg skal også overholde armslængdeprincippet, hvilket betyder, at det er det uvildige Radio og tv-nævn, der står for processen om udbuddet. Begynder jeg at udtale mig, risikerer jeg at bryde med dette princip. Mit ønske er, at alt foregår korrekt. Derfor har jeg sat gang i denne proces, hvor alle kritiske spørgsmål og indsigelser besvares.”

Baggrund

Udbuddet af en ny digital public service-radiokanal er oprindeligt en del af medieaftalen, som blev indgået af den forrige regering i 2018. Udbudsbekendtgørelsen er udmøntningen af den tidligere regerings aftale med Dansk Folkeparti om udbuddet af DAB-kanalen - tillægsaftalen af d. 3. maj 2019 til Medieaftalen 2019-2023.

Efter regeringsskiftet traf den nye regering beslutning om at gennemføre udbuddet af DAB-kanalen med baggrund i den udbudsbekendtgørelse, som blev udarbejdet af den tidligere regering, og som havde været sendt i høring – dog med den ændring, at muligheden for at bringe reklamer blev fjernet.

En revison med efterfølgende ny høring af bekendtgørelsen havde medført en betydelig forsinkelse, hvorved Radio & TV-nævnet ikke havde kunne nå at træffe en afgørelse inden d. 1. november.  

Kulturministeriet udstedte udbudsbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 12. juli 2019, og Radio og tv-nævnet udarbejdede på baggrund af bekendtgørelsen selve udbudsmaterialet.

Radio- og tv-nævnet åbnede for udbuddet den 26. juli 2019 og modtog ansøgninger fra Kulturradio Danmark A/S, PeopleGroup Five A/S og dk4 – Radio ApS. Radio- og tv-nævnet traf d. 22. oktober beslutning om tildeling af sendetilladelse.

Nævnet har efterfølgende åbnet for, at det vil besvare juridiske og administrative spørgsmål stillet fra byderne senest tirsdag d. 29. oktober kl. 12.00. Radio og tv-nævnet vil besvare henvendelserne inden fredag d. 1. november kl. 12.00.

 

Kulturministeren vil tage initiativ til, at der efterfølgende kan holdes et møde med formandsskabet for nævnet, hvor også medieforførerne fra Folketingets partier er inviteret med.