Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Kortere skoledag og øget lokal frihed

Aftale om justeringer af folkeskolen: Prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen.

Undervisningsministeriet

Flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal frihed til folkeskolerne, færre vikartimer og en læseindsats er blandt initiativerne i en ny bred politisk aftale om folkeskolen.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ønsker med aftalen at justere folkeskolen for at skabe bedre rammer for god undervisning, høj faglighed, åben skole, varieret skoledag og trivsel blandt eleverne.

 • Fakta om aftalen

  Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen
  1. Kortere skoleuge i indskolingen
  2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b

  Øget faglighed og kvalitet
  3.Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
  4. Prioritering af udvalgte fag
  5. Styrket læseindsats
  6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
  7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning 
  8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab

  Øget frihed
  9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
  10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
  11. Forenkling af elevplanen
  12. Evaluering af de nationale test
  13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Aftalepartierne er enige om at styrke kvaliteten i den understøttende undervisning, så den hænger bedre sammen med resten af skoledagen, og så den kommer til at virke godt og efter hensigten på alle skoler. Konkret bliver der prioriteret 128 millioner kroner i 2019, 283 millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021 og frem til den understøttende undervisning, som skolerne blandt andet kan anvende til lærere og pædagoger.

Fortsat stærk fokus på faglighed i folkeskolen
Aftalepartierne ønsker samtidig at holde fast i det stærke fokus på faglighed i folkeskolen. Derfor vil der blive tilført 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

Aftalen betyder også, at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste elever. For de resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen, ved at de får mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen. Det vil kunne betyde en afkortning af skoleugen. Samtidig vil det fremover kun være klasser i indskolingen, specialklasser eller -skoler, der kan bruge den nuværende paragraf 16 b.

"Med aftalen får folkeskolerne nu en større lokal frihed, så det bliver op til den enkelte skole og kommune at indrette en skoleuge, der passer til deres elever. Den beslutning bor bedst hos dem, der kender eleverne og de lokale behov, frem for på Christiansborg. Med flere fagtimer, en bred læseindsats og færre vikartimer understreger vi, at fagligheden i folkeskolen stadig har brug for fokus", siger undervisningsminister Merete Riisager.

LÆS MERE HOS UNDERVISNINGSMINISTERIET