Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Aftale

Kameraovervågning skal sikre bæredygtigt fiskeri

Miljø- og Fødevareministeriet
Trawler i havn
Foto: Colourbox

Danmark indfører som det første land i Europa elektronisk monitorering af fiskeriet i stor skala. Aftalen kom i stand under forhandlingerne om 2020 fiskekvoterne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

I det første europæiske projekt i stor skala går Danmark nu forrest og indfører elektronisk monitorering af fiskefartøjer. Ved hjælp af f.eks. kameraer kan myndighederne langt bedre kontrollere både hvilke arter der bliver fanget, og den præcise størrelse på fiskene.

- Elektronisk monitorering af fiskeriet er den rigtige vej hen imod en mere moderne, mere grøn og mere bæredygtig fiskeriforvaltning, siger fiskeriminister Mogens Jensen.

Den elektroniske monitorering indføres i bundtrawlfiskeriet i Kattegat. Her har internationale eksperter anbefalet, at man i 2020 slet ikke må fange torsk. En 0-kvote vil dog lukke fuldstændigt ned for fiskeri af f.eks. jomfruhummer i Kattegat, hvor torsk er en uundgåelig bifangst. Derfor har Danmark valgt at følge en anbefaling fra EU-Kommissionen, der fastlægger en bifangstkvote på 130 tons, hvoraf de 80 tons er fordelt på danske fartøjer. Til gengæld indføres altså en elektronisk monitorering, for at sikre en langsigtet, bæredygtig forvaltning af fiskebestandene.

- Vi har en særlig udfordring med torsk i Kattegat, hvor bestanden ikke har det godt. Samtidig er jomfruhummerfiskeriet helt afgørende for fiskerihavnene rundt om Kattegat, og derfor er det vigtigt for regeringen at ramme den rette balance mellem fiskeriet og arbejdet for at genoprette torskebestanden, siger fiskeriminister Mogens Jensen.

Den elektroniske monitorering skal installeres på fiskefartøjerne gradvist indtil udgangen af 2021. Fartøjer der først får installeret det elektroniske udstyr i 2021 bliver pålagt at bruge et særligt skånsomt trawl i mellemtiden.

Bæredygtige kvoter
Projektet kom i stand under ministerrådsmødet i Bruxelles. Her indgik EU’s medlemslande og EU-Kommissionen en aftale om fiskekvoterne i 2020 i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Aftalen fastlægger kvoter i mere end 200 forskellige fiskeområder. Samlet set er der taget store skridt hen imod en mere bæredygtig fiskeriforvaltning for de bestande i EU som er vigtige for Danmark. Det glæder fiskeriminister Mogens Jensen, der inden forhandlingerne havde sikret sig et bredt politisk mandat i Folketinget.

- Det har været helt afgørende for regeringen at sikre, at forvaltningen skulle være bæredygtig. Samtidigt er kvoterne på et niveau, hvor der stadig kan finde et fiskeri sted, siger fiskeriminister Mogens Jensen.