Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Garanti for licenser til taxier med nulemission

Et bredt politisk flertal vil ændre loven, så der i 2019 og 2020 er garanti for en taxitilladelse til op til 300 nulemissionstaxier.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

I forlængelse af regeringens klima- og luftudspil har transport-, bygnings- og boligministeren fået opbakning fra partierne bag moderniseringen af taxiloven (V, LA, K, S, DF, RV og SF) til en ændring i taxiloven. Aftalen betyder, at op til 300 el- eller brintbiler får garanti for en universaltilladelse efter taxiloven i den resterende del af overgangsperioden, hvis ansøgeren i øvrigt lever op til kravene i taxiloven. I 2019 og 2020 er antallet af nye universaltilladelser begrænset til 500 ekstra om året, og med den nye aftale vil 100 af disse ekstra licenser i 2019 (2. halvår) og 200 i 2020 være målrettet nulemissionsbiler.

"Taxier kører ofte der, hvor der bor mange mennesker, som kan blive generet af luftforureningen.  Det er derfor naturligt, at taxierhvervet går foran i bestræbelserne for et grønnere Danmark. Det vil vi gerne understøtte med denne aftale, som er et skridt på vejen mod en grønnere taxiflåde", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

På baggrund af dagens aftale, vil ministeren fremsætte et lovforslag, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2019. 

Derudover vil ministeren gennem en ændring af Afmærkningsbekendtgørelsen gøre det muligt for vejmyndigheder at prioritere de grønne taxier. 

"Vi skal gøre det muligt at reservere plads til de grønne taxier forrest i køen ved lufthavne, stationer og taxiholdepladserne. På den måde kan vi gøre det lettere for brugerne at træffe det grønne valg, siger ministeren, som i samarbejde med Københavns Lufthavn vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan lufthavnen yderligere kan understøtte den grønne omstilling af taxibranchen".