Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Forsvarsforligskredsen forstærker Forsvaret

Danmark skal op på 1,5 % af BNP i 2023

Forsvarsministeriet
Foto: Forsvaret

Omfanget og kompleksiteten af truslerne mod Danmark og NATO stiger. Den internationale regelbaserede orden er under pres, og uforudsigeligheden vokser. Det har fået NATO til at træffe en række beslutninger, der på sigt vil stille krav til, at Allierede forstærker evnen til at opstille, udruste og udsende soldater på et højere beredskab end tidligere. 

Udviklingen kræver også, at europæerne tager et større ansvar for egen sikkerhed og for evnen til at forsvare hinanden i rammen af NATO’s kollektive forsvar. Situationen stiller øgede krav til Alliancen og har forstærket debatten om byrdedeling i forhold til USA. Det har også fået nære allierede til at træffe nye beslutninger om at tilføre deres væbnede styrker yderligere ressourcer frem mod 2024. 

Forsvarsrelevante udgifter bliver inberettet til NATO
NATO’s generalsekretær har i lyset af byrdedelingsdebatten opfordret de allierede til at undersøge nærmere, om alle forsvarsrelevante udgifter bliver indberettet til NATO, så byrdedelingsdebatten kan reflekteres mere fair.

Der er i det lys identificeret en række eksisterende udgiftsområder, som fremadrettet inkluderes i de danske indberetninger af forsvarsudgifter til NATO i henhold til NATO’s definition af forsvarsudgifter og andre landes praksis.

Disse vil udgøre ca. 3 mia. kr. i 2023.

Forsvarsudgifter 1,5% af BNP i 2023
Endvidere og med henblik på at komme fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer i møde, har en enig forsvarsforligskreds besluttet, at Danmark øger forsvarsbudgettet i 2023 med 1,5 mia. kr., så de danske forsvarsudgifter når 1,5 % af BNP i 2023. Aftaleparterne er enige om, at bevillingsløftet finansieres inden for rammen til offentlige investeringer. Forligskredsen er samtidig enige om at indlede en proces for at beslutte, hvordan de ekstra midler skal anvendes. 


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger i den sammenhæng: ”Det er på et godt, grundigt og gennemtænkt grundlag, at forligskredsen nu har besluttet yderligere at forstærke dansk forsvar, så vi når 1,5 % af BNP i 2023. Dansk anseelse og status i NATO er et fælles anliggende, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle partier i forligskredsen for at tage ansvar for denne sag.” 

Udover regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) tæller forligskredsen Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

LÆS MERE HOS FORSVARSMINISTERIET

pdf (53 Kb)