Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Finanslovsforslag

FFL20: Decentrale forhandlingsforløb

Finansministeriet

Som led i forhandlingerne om finansloven for 2020 vil regeringen desuden invitere til drøftelser om:

  • Ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater
  • Udmøntning af forskningsreserven
  • Ny reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet