Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Robotter får Danmark til at stå stærkere

Robotterne kommer ikke – de er her allerede. Og de vil både gøre vores liv lettere og udfordre jobmarkedet, som vi kender det i dag.

Vi møder dem flere og flere steder. Robotterne.

Derhjemme er det robotstøvsugeren eller robotplæneklipperen. I industrien er der stadig flere metalarme i produktionshallerne. Danmark er blandt de lande i verden, som har flest industrirobotter pr. ansat.

I Danmark erstatter robotterne typisk ikke de ansatte, men derimod de dele af medarbejderens opgaver, som er ensformigt. På den måde kan medarbejderne koncentrere sig om andre opgaver og nye jobs, der giver mere værdi.

Et godt eksempel er virksomheden Linak, der laver elektronikken bag hæve-sænkeborde og elevationssenge, og som gradvist har indført robotteknologi, uden at det har kostet arbejdspladser. 

Teknologien bidrager til, at virksomheden kan fastholde de ca. 1.150 arbejdspladser i Danmark fremfor at flytte dem til udlandet, hvor lønniveauet er typisk lavere end i Danmark.

Beskæftigelsesministeren besøgte sammen med medlemmer af Disruptionrådet Linak, hvor de hørte om robotternes indtog

Automatisering kan påvirke alle

Det er dog ikke kun medarbejdere i produktionsfag, der vil opleve forandringer i arbejdsrutinerne med robotteknologi og automatisering.

For eksempel forventes en del af arbejdet for læger og advokater også at blive automatiseret – blandt andet informationssøgning og simpel sagsfremstilling.

Når arbejdsopgaver bliver lettere, styrker det virksomhedernes konkurrenceevne. Det skaber mulighed for, at virksomheden kan blive i Danmark og bidrage til velstanden herhjemme.

 • Eksempler på ny automatisering af arbejdsopgaver
  • Industrivirksomheder anvender automatisering til at optimere deres produktion. Det kan være til fremstilling produkter med 3D print, samling og pakning af varer og lager styring.
  • En lang række virksomheder har i de senere år installeret chatbots til at hjælpe deres kunder med at bestille varer eller få svar på spørgsmål relateret til deres køb.
  • I hjemmet er husholdningsarbejdet blevet gjort nemmere med robotstøvsugere og robotplæneklippere.
  • Digitale ”assistenter” kan hjælpe med kalenderplanlægning, oversættelser og lignende.
  • På hospitalet kan kirurgiske robotter med stor præcision assistere lægerne ved operationer.

I de senere år er danske arbejdspladser i mindre grad end tidligere flyttet ud af landet. Det skyldes blandet andet – som i eksemplet med Linak – at automatiseringen betyder, at produktionen kan blive i Danmark.

Medarbejdere skal udvikles – ikke afvikles

Mange tror, at der bliver færre jobs, når robotterne overtager opgaverne. Men undersøgelser viser, at der opstår flere jobs, end der forsvinder, når opgaver automatiseres.

På kort sigt kan der dog være medarbejdere, som mister deres job. Derfor er det vigtigt at ruste medarbejdere til at kunne udføre nye opgaver, når de gamle forsvinder.

Samtidig er det vigtigt, at berørte medarbejdere hurtigt kommer i arbejde igen, så man ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Derfor er løsningen både, at skabe en aktiv beskæftigelsespolitik og samtidig sørge for, at medarbejdere løbende fornyer deres kompetencer.

Til gengæld slipper mange for nedslidende opgaver.

”En af de sigtelinjer, vi sætter for Danmarks fremtid i regi af Disruptionrådet, er, at danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, og at vi skal have højtlønnede job i Danmark. Høj grad af digitalisering kan gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige. Det vil gøre os alle rigere. Automatisering kan også bidrage til, at der bliver færre nedslidende job, og dermed færre der må leve med mén fra et hårdt arbejdsliv", siger erhvervsminister, Rasmus Jarlov

Læs mere om regeringens indsats for videre- og efteruddannelse i temartiklen Trepartaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse.

pdf (2,19 Mb)