Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Deleøkonomi og digitale platforme

Stadig flere deler både bolig og bil på nettet. Danskerne skal gribe muligheden, samtidig med at vi passer på fællesskabet.

Danskerne deler rask væk bolig til fremmede, bil med andre og tilbyder alt fra hundeluftning til juridisk rådgivning på digitale platforme. Det rummer mange fordele både for samfundet og den enkelte. Vi får adgang til et større udvalg af produkter og muligheder, som er nemme og bekvemme.

Men de nye dele-muligheder har også en række udfordringer.

For eksempel spørgsmålet om arbejdsvilkår. Hvem er egentlig arbejdsgiveren, når man for eksempel køber rengøringshjælp på en tjeneste som Hilfr? Er det Hilfr som virksomhed – eller de enkelte personer, der kommer og gør rent? Og hvordan er man egentlig stillet, når det kommer til sygdom, arbejdsskadeforsikring, pension og feriepenge?

Et andet spørgsmål handler om skat. Hvordan sørger vi for, at der bliver betalt skat af deleøkonomiske tjenester – uden at det hele ender i bureaukrati og bøvl?

Det er ikke altid helt enkelt. Men uanset hvad, giver platformene stor fleksibilitet, både for platformsejerne, for brugerne og for de beskæftigede, som selv kan bestemme, hvor meget og hvornår de vil arbejde. Og netop derfor er platformene i hastig vækst.

Der skal være styr på skat og vilkår

Regeringens ambition er, at Danmark skal være det land i Europa, som har den bedste og mest rimelige løsning for arbejde, der udbydes via arbejdsplatforme.

Derfor har regeringen har taget problemstillingerne op til drøftelse i Disruptionrådet. En række platformsvirksomheder er blevet inviteret med til møderne for at give deres input. Drøftelserne er mundet ud i flere nye tiltag:

  • Bred politisk aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien.
  • Danske skattemyndigheder har indgået en samarbejdsaftale med Airbnb om automatisk indberetning af Airbnb-brugernes lejeindtægter til det danske skattevæsen. Det sikrer både rigtig skattebetaling og fradrag til udlejerne.
  • Rengøringstjenesten Hilfr har som den første digitale arbejdsplatform indgået en overenskomstaftale med 3F.
  • Regeringen etablerer et styrket konkurrencetilsyn med digitale platforme. Samtidig er EU i gang med at ændre konkurrencereglerne, så myndighederne hurtigere og nemmere kan stoppe konkurrencebegrænsende adfærd fra store, globale platforme.

”Regeringen ønsker attraktive og gunstige vilkår for deleøkonomien i Danmark, så længe der er styr på skattebetalingen. Derfor er jeg også glad for, at danskerne fremover kan tjene lidt ekstra skillinger på at udleje fx bilen eller sommerhuset", siger skatteminister, Karsten Lauritzen

Danmark er givetvis det første land i verden, der indgår en samarbejdsaftale med Airbnb om skattebetaling, som gør det muligt at kontrollere omfanget af udlejninger og indtægter.

 

”Vi ønsker en blomstrende deleøkonomi i Danmark, hvor udlejere kan tjene et rimeligt skattefrit beløb på at stille deres bolig til rådighed. Og lejere nemt og enkelt kan finde en lejlighed til weekendturen i København eller et sommerhus på vestkysten. Men det er en forudsætning, at der er styr på skattebetalingen", siger skatteminister, Karsten Lauritzen

Hilfr har som den første digitale platform tegnet overenskomst med 3F. Aftalen betyder, at brugerne på platformen får lønmodtagerrettigheder, samtidig med at lønnen automatisk indberettes til skattevæsenet. Overenskomsten betyder blandt andet, at man kan få et ansættelsesbrev og derved få sygedagpenge, hvis man bliver syg, ligesom der bliver indbetalt pension og feriepenge.

Den historiske overenskomstaftale er et klart eksempel på, at der kan skabes gode rammer for beskæftigelse igennem digitale platforme inden for den danske aftalemodel.

Her fortæller forbundsformand i 3F, Per Christensen, Disruptionrådet om aftalen med Hilfr.

Der etableres et nyt center for styrket håndhævelse af konkurrencereglerne over for digitale platforme i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Centeret skal bl.a. hjælpe danske virksomheder med at navigere på det digitale marked og opspore ulovlig adfærd. Indsatsen skal gøre det nemmere for danske virksomheder at vurdere, om de store platformes forretningsbetingelser, vilkår, priser mv. er udtryk for misbrug, som kan stoppes via loven eller ej. 

Nyt deleøkonomisk råd

Dele- og platformsøkonomien har i høj grad været drevet af iværksættere. Virksomheden Donkey Republic er et godt eksempel på en nyskabende virksomhed, som arbejder i krydsfeltet mellem software og deleøkonomi.

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om, at der skal nedsættes et deleøkonomisk råd. Rådet skal løbende finde løsninger på nye udfordringer, der udspringer af dele- og platformsøkonomien. Målet er at sikre gennemsigtige og gode vilkår for iværksættere og nye virksomhedsformer.

Regeringen har desuden etableret en digital indgang om deleøkonomi: deleøkonomien.dk, hvor både virksomheder og brugere kan finde viden og få besvaret spørgsmål om alt fra forbrugerlovgivning, crowdfunding og skattebetaling.

pdf (2,19 Mb)