Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Aftale

849 millioner til udsatte i Danmark

Social- og Indenrigsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Astrid Kragh og borger

Regeringen har indgået aftale med et bredt flertal om at fordele reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Samtidig er partierne enige om at arbejde for klarere rammer for civilsamfundet.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance Alliance har indgået aftale om fordeling af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Med aftalen afsættes 849 millioner kr. over fire år. Reserven afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker i Danmark.

På socialområdet er der bl.a. afsat penge over de næste fire år til hjemløse, exit-program for prostitution, ungekrisecenter, bedre rammer for overgangen til voksenlivet for unge med handicap, undersøgelse af anbringelsessager og fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge. På sundheds- og ældreområdet er der afsat penge til bl.a. opfølgning på demenshandlingsplan 2025, læger, som er fast tilknyttet plejecentre, og en udvidelse af Livslinien.

Samtlige partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige er med i aftalen, som er den første efter nedlæggelsen af ​​satspuljen sidste år.

I forbindelse med aftalen er partierne blevet enige om at styrke rammerne for civilsamfundet. I det kommende år skal der aftales principper for, hvordan midlerne fra reserven kan udmøntes, så de får en større effekt på socialområdet. Støtten skal gøres mere langsigtet og strategisk, og civilsamfundet skal prioriteres, så organisationerne får ro til det sociale arbejde.

 

Læs aftaleteksten herunder

pdf (735 Kb)