Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Klimalov

Bred aftale om ambitiøs og bindende klimalov

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Med den nye klimalov vil den til enhver tid siddende regering være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af 70 procent reduktionsmålet i 2030. Med den brede opbakning blandt Folketingets partier er klimaloven bindende for fremtiden.

Samtidig styrkes Klimarådets rolle som uafhængig klimavagthund betydeligt. Rådets midler er mere end fordoblet med finansloven, det får flere eksperter og vælger selv ny formand og nye medlemmer.

”Vi får nu en bindende klimalov, som er en af verdens mest ambitiøse. Jeg ser loven som en afgørende vending i klimakampen – og et fantastisk afsæt til de kommende forhandlinger om en klimahandlingsplan, hvor de ambitiøse mål skal omsættes til konkret grøn politik,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Ministeren skal til årlig eksamen om 70 procent-målet
Klimaloven lovfæster 70 procent-målsætningen og forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling. Handlepligten i loven sikrer, at den til enhver tid siddende klimaminister konstant holdes til ilden og ikke kan slække på indsatsen.

Klimarådet skal i starten af hvert år give en faglig vurdering af, om regeringen er på rette vej mod klimalovens mål. Samtidig skal klima-, energi- og forsyningsministeren senere på året fremlægge et klimaprogram,som bliver det helt centrale ”redskab” for den løbende vurdering og justering af den danske klimaindsats. Vurderer ministeren i den forbindelse, at man ikke er på vej til at nå klimalovens mål, så skal der handles.  

Endelig skal klimaministeren som afslutning på året stå skoleret til en klimaeksamen i Folketinget. Her skal Folketinget vurdere, om regeringen lever op til klimaloven, eller om den skal pålægges at handle yderligere. Folketinget er den endelige dommer over, om initiativerne er tilstrækkelige. I yderste konsekvens kan Folketinget udtrykke mistillid til klimaministeren.

Bred aftale  
Forhandlingerne om klimaloven har stået på siden september, hvor de otte bag aftalen sammen har vendt hver en sten.

”Det har været et svært og sejt forløb at komme igennem. Men det har været afgørende for regeringen, at klimaloven ikke bare kan annulleres af en mindre ambitiøs regering i fremtiden. Derfor er det afgørende, at vi nu har sikret et bredt flertal bag loven. Jeg vil derfor gerne sige tak til hver og en, der har sat deres ben i forhandlingslokalet gennem hele efteråret,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgense.

Klimaloven fremsættes i Folketinget til februar 2020.

På Klima-, Energi,- og Forsyningsministeriets hjemmeside www.kefm.dk findes en temaside om klimaloven, hvor aftalen kan hentes i sin helhed og enkeltelementer forklares uddybende.