Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Arbejdsmiljøet bliver styrket med 460 mio. kr.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedre på landets arbejdspladser. Samtidig øges kontrollen med udenlandske virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet
Foto: Colourbox

Der er alt for mange, som oplever at blive syge og nedslidte af at gå på arbejde. Samtidig er der i visse brancher for ofte eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft i Danmark arbejder under uacceptable forhold. Derfor har regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en ny aftale om arbejdsmiljøindsatsen. 

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund. Derfor er partierne enige om at styrke arbejdsmiljøet i Danmark.

Styker Arbejdstilsynet
Med aftalen tilføres Arbejdstilsynet godt 460 millioner kroner frem mod 2022, hvilket bl.a. indebærer en styrkelse af Arbejdstilsynets indsats for ordnede forhold. 

Aftalen indebærer derudover, at Arbejdstilsynets tilsyn i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, og at tilsynet får flere redskaber. Dermed vil de tilsynsførende få bedre mulighed for at vejlede virksomhederne fx i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der skal gennemføres flere særlige brancheindsatser fx i nedslidningstruede brancher.

Partierne er også enige om at skærpe bøderne og sanktionerne over for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, og at styrke kontrollen med udenlandske virksomheder bl.a. i form af flere kontrolaktioner og et fortsat skærpet tilsyn på større bygge- og anlægsprojekter.   

Fokus på psykisk arbejdsmiljø
Endelig er partierne enige om, at der skal mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal bl.a. ske ved, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse, så reglerne bliver tydeligere. Forligspartierne forpligter sig også til at rydde op i gamle regler og vejledninger, så reglerne på arbejdsmiljøområdet helt generelt bliver nemmere at forstå.

Aftalen tager udgangspunkt i de anbefalinger, som regeringens ekspertudvalg for arbejdsmiljø - der bl.a. bestod af arbejdsmarkedets parter - præsenterede i september.

"Det er en meget stor glæde at kunne præsentere en så omfattende aftale. Vi har fra dag ét sagt, at det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark, uanset hvilken branche, man arbejder i. Derfor satte vi også et hold af eksperter og arbejdsmarkedets parter til at undersøge, hvordan vi kunne forbedre arbejdsmiljøindsatsen. Deres anbefalinger har udgjort et godt grundlag for vores aftale, og jeg vil gerne takke forligspartierne for gode og konstruktive drøftelser. Vi har fået sat en tyk streg under, at vi tager arbejdsmiljøet alvorligt, og så har vi fundet midler til at sikre en mærkbar forhøjelse af bevillingen til Arbejdstilsynet, herunder til kontrollen med udenlandske virksomheder, så vi sikrer ordnede forhold på det danske arbejdsmarked", siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

LÆS MERE HOS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

pdf (486 Kb)