Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nemmere at vælge den rigtige ungdomsuddannelse

Aftalen skal sikre, at afstanden til en erhvervsuddannelse ikke afholder unge fra at vælge at gå den vej efter grundskolen.

Undervisningsministeriet
Finansministeriet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en ny aftale om en række initiativer, der skal bringe de erhvervsrettede uddannelser tættere på de unge. Aftalen skal blandt andet sikre, at afstanden til en erhvervsuddannelse ikke afholder unge fra at vælge at gå den vej efter grundskolen. Derfor er partierne enige om at afsætte 25 millioner kroner til at oprette nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser i de egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen.

Partierne er også enige om, at det skal være muligt at give dispensation til, at gymnasier og VUC’er kan udbyde grundforløb på erhvervsuddannelserne, hvis der er et lokalt behov, og hvis det sker i tæt samarbejde med lokale erhvervsskoler.

Desuden vil partierne belønne udbydere af gymnasiale uddannelser for at hjælpe elever videre til en erhvervsuddannelse i de tilfælde, hvor det viser sig, at en gymnasial uddannelse alligevel ikke var det rigtige for den unge. Det nye taxameter skal fremme gymnasiernes fokus på, hvad der er bedst for den enkelte elev og sikre, at økonomien ikke er en barriere for at give de unge den vejledning, de har brug for.

”Det må ikke være afstanden, der afholder unge fra at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor glæder jeg mig over, at et flertal så tæt på et valg er lykkedes med at blive enige om en aftale til gavn for de unge. Aftalen øger muligheden for at sikre et endnu bedre udbud af erhvervsuddannelser i hele Danmark. Erhvervsuddannelser på almene gymnasier kan også føre til et attraktivt ungemiljø for både erhvervsuddannelses- og gymnasieelever,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

”Det er vigtigt, at unge støttes i at vælge den uddannelse, der er rigtig for dem. Det gælder også uddannelsesinstitutionerne. Med det nye henvisningstaxameter giver vi de gymnasiale uddannelsesinstitutioner et klart økonomisk incitament til at give de unge, der har valgt forkert, en hestesko videre til en erhvervsuddannelse, hvis det matcher dem bedre – uden at skæve til økonomien,” siger innovationsminister Sophie Løhde.

De 25 millioner kroner som aftalepartierne er enige om at give uddannelsesudbydere som økonomisk håndsrækning skal blandt dække etableringsomkostninger for de uddannelsesinstitutioner, der ønsker at oprette et nyt udbud af enten en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i områder, hvor der ikke er et udbud i forvejen.

Partierne er enige om, at henvisningstaxametret skal etableres, så det kan udbetales fra 2020. De første elever, der kan udløse det, er elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse sommeren 2019, og som i løbet af efteråret fortager et omvalg og er forankret på en erhvervsuddannelse seks måneder senere.

I 2020 fastsættes taksten, så den svarer til 25 procent af det samlede tilskud til en elev på den pågældende gymnasiale uddannelse i et år. På stx svarer det til en takst på ca. 17.000 kroner, på hf en takst på ca. 20.000 kroner, på hhx bliver taksten ca. 15.000 kroner og på htx bliver taksten på ca. 19.000 kroner. Initiativet finansieres i 2020 af midler afsat af regeringen til overgangen til et nyt taxameter- og tilskudssystem.

Endelig er gymnasieforligskredsen enig om at afskaffe muligheden for at udskifte oldtidskundskab på c-niveau på private gymnasier, fordi faget bidrager til elevernes almene og demokratiske dannelse.

Læs mere hos Undervisningsministeriet

 

pdf (399 Kb)