Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Grøn omstilling

Millioner til fremtidens grønne løsninger

Miljø- og Fødevareministeriet
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ved indvielsen af Horns Rev 3
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ved indvielsen af Horns Rev 3, Danmarks største havvindemøllepark

En af de store udfordringer ved den grønne omstilling er, at kunne udnytte det fulde potentiale af vedvarende energi. Derfor udbydes der nu 128 mio. kr. til udvikling af teknologier til lagring og konvertering af strøm fra bl.a. vind- og solenergi.

For at nå 70 pct.-målet skal samfundet i langt højere grad end i dag gøre brug af vedvarende energi. Det kræver teknologier, der gør det muligt at lagre den strøm, der produceres ved særligt vind- og solenergi, så strømmen kan bruges på andre tidspunkter end det tidspunkt, hvor den produceres, eller at konvertere strømmen til andre energiformer. 

Vi skal investere massivt
”For at kunne nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, skal vi investere massivt i udviklingen af fremtidens teknologier. Det gør vi blandt andet med den her pulje. De projekter, vi støtter her, skal muliggøre udnyttelsen af det kæmpe potentiale, der ligger i vedvarende energi og er et vigtigt skridt på vejen til 2030” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

Danmark har nogle af Europas største vindressourcer og har en stærk vindmølleindustri. Teknologi til lagring og konvertering af den strøm, der produceres, er afgørende for at kunne udnytte det potentiale bedst muligt.

”Danmark skal indtage en global lederrolle og blive frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm. Vi skal udvikle fremtidens grønne løsninger, og det har vi et godt udgangspunkt for med den viden og teknologi, der er udviklet i Danmark og særligt i den danske vindindustri. Det fundament skal vi bygge videre på”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Fakta

  • Puljen skal finansiere projekter, der indeholder nye, innovative teknologier eller nye kombinationer af kendte teknologier
  • Det forventes, at projekterne skal være markante og af betydelig størrelse.
  • Puljen er teknologineutral, hvilket vil sige, at alle relevante teknologier på området kan komme i betragtning til støtte.