Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Udspil

100 millioner kroner skal investeres i ufaglærte

Beskæftigelsesministeriet
Peter Hummelgaard
Foto: Keld Navntoft

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil de kommende uger forhandle en opkvalificeringspakke på plads og lægger fire forslag på forhandlingsbordet. Regeringen vil først og fremmest forbedre mulighederne for, at ufaglærte ledige kan blive opkvalificeret. Derudover lægges der op til, at faglige organisationer og a-kasser får mulighed for at hjælpe danske virksomheder med at rekruttere faglært arbejdskraft fra andre europæiske lande på ordnede vilkår.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:
"Vi står i disse år med en kæmpe mulighed for at få alle med. Hvis det skal lykkes, kræver det en ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Fra at have et meget enøjet fokus på at øge arbejdsudbuddet, skal vi fremover i langt højere grad have blik for, at folk kan det, som virksomhederne efterspørger. Det kræver, at vi er villige til at investere i mennesker. Og det er regeringen. I første omgang vil vi målrette 100 millioner kroner til at opkvalificere ufaglærte ledige og sikre faglært arbejdskraft til virksomheder. Vores udspil løser på ingen måde alle udfordringer. Vi er dybt afhængige af, at der også er en vilje til uddannelse både blandt jobcentre, virksomheder, lønmodtagere og ledige".

Skal ikke glemme de mange ledige
"Presset på arbejdsmarkedet er ikke helt så voldsomt, som det har været. Så når virksomheder råber efter udenlandsk arbejdskraft, er det vigtigt for mig, at de er millimeterpræcise om, hvem de har brug for. Vi skal ikke rekruttere løs fra udlandet og glemme de mange ledige, der stadig er i Danmark. Men vi anerkender også, at der er virksomheder, som i særlige tilfælde kan have brug for at hente faglært arbejdskraft hertil. Derfor rækker vi hånden ud til de faglige organisationer og a-kasserne, så de kan hjælpe med hente dygtige faglærte medarbejdere fra andre europæiske lande. Det skal bare ske på ordnede vilkår og med respekt for den danske model".

 

pdf (287 Kb)

Sådan bruges pengene
Med udspillet vil regeringen give en vitaminindsprøjtning til jobrotationsordningen, som i dag bruges meget lidt. Der afsættes 30 millioner kroner til at udvide ordningen, så en ufaglært i fx hjemmeplejen kan uddanne sig til social- og sundhedshjælper. Imens medarbejderen tager uddannelsen, ansættes der en ledig som vikar i stillingen.

Der afsættes også 30 millioner kroner til, at flere ledige kan komme i gang med en faglært uddannelse. De får mulighed for at gennemføre grundforløbet på erhvervsuddannelsen, mens de fortsat modtager dagpenge eller kontanthjælp, og så kan de færdiggøre uddannelsen via fx voksenlærlingeordningen. På den måde slipper virksomheder også for, at deres voksenlærlinge er meget væk på uddannelse det første halve år.

Derudover afsættes der 30 millioner kroner til, at kontanthjælpsmodtagere får bedre muligheder for at tage korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er gode muligheder for at komme i job efterfølgende. Den mulighed har hidtil været forbeholdt dagpengemodtagere.

Midler kommer fra uddannelsespuljer
Pengene til udspillet kommer fra ubrugte midler fra to uddannelsespuljer, der udspringer af beskæftigelsesreformen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mødes tirsdag med forligskredsen bag reformen for at drøfte regeringens udspil.

"Vi har nu gang på gang set, at pengene, der er afsat til at opkvalificere ledige, ikke bliver brugt til fulde. Derfor foregår der i øjeblikket et serviceeftersyn af alle uddannelsesordninger fra beskæftigelsesreformen. Når vi kender konklusionerne skal vi se på, hvordan vi kan forbedre hele indsatsområdet, så flere ledige får den nødvendige uddannelse", siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.